Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Veronika Tašner

Vseh ključnih besed je 49, ki se skupaj pojavijo 50 krat.
1 ključnih besed (2.04 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 2 krat (4 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
2x100%družba
1xsmernice za kvalitetno uporabo pri pouku, delovne vrednote, prijateljstvo, socialni kapital, vplivi na razvoj otrok, digitalna tehnologija, kulturna in etnična raznolikost, medkulturne kompetence, medkulturni dialog., socializacija – vzgoja, izobraževanje, razredna klima, feminiziran poklic, šolanje na daljavo, odnosno nasilje, homoseksualnost, položaj žensk v verskih skupnostih, izbira učiteljskega poklica, učiteljice, sociogram, učiteljski poklic, feminizacija učiteljskega poklica, učitelji, Osnovna šola, vzgojno in skrbstveno delo, socialno-ekonomski status, kapitali, izobrazba, neenakost, samske ženske, diskriminacija, Socialna pedagogika, reproduktivne tehnologije, reproduktivne pravice žensk, Zakon o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo, pričakovanja, družbena neenakost, morala, moškosti, spolni stereotipi, vzgojitelji, laičnost, krščanstvo, vzgoja in izobraževanje, religija, vera, cerkev, Reproduktivne pravice