Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Darja Ovijač

Vseh ključnih besed je 106, ki se skupaj pojavijo 191 krat.
20 ključnih besed (18.87 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 105 krat (54.97 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
26x24.76%zdravstvena nega
25x23.81%diplomska dela
7x6.67%medicinske sestre
5x4.76%avtonomija, etika
4x3.81%etične dileme, komunikacija, dostojanstvo
3x2.86%stigma
2x1.9%demenca, kakovost, lajšanje bolečine, diskriminacija, pandemija, medicinska sestra, zdravstveni delavci, evtanazija, etični vidiki, etična načela, zdravljenje
1xkompetence, duševno zdravje, zdravstvena obravnava, anoreksija nervoza, medkulturne kompetence, kulturne kompetence, hiv, epidemija, opustitev zdravljenja, odtegnitev zdravljenja, zdravstvo, izolacija, cepljenje, etična drža, osebe s hivom, zobozdravstvo, psihiatrija, izobraževanje, strokovnost, izobraževanje v zdravstveni negi, žilni dostop, učenje, punkcija vene, odvisniki, odnos, oskrba, neformalni oskrbovalci, empatija, terapevtska komunikacija, etično odločanje medicinske sestre, komunikacija in informiranje, starejše osebe, stres v zdravstveni negi, etični zapleti v zdravstveni negi, etika skrbi v zdravstveni negi, kodeks etike, morala, volja pacienta, stigmatizacija, AIDS, HIV, sindrom izgorelosti, adherenca, samostojnost, samoodločanje, zavrnitev oživljanja, podporna oseba, cepljenje otrok, načelo avtonomije, pediatrična paliativna oskrba, zadržanost do cepljenja, kolektivna imunost, kardiopulmonalno oživljanje, prisotnost družine, bolečina, prehrana, parenteralna prehrana, enteralna prehrana, starostniki, paliativna nega, transplantacija, splav, ugovor vesti, zdravstvena nega otroka, etični izzivi, odnos učitelj–učenec, kvaliteta življenja, profilaksa, hemofilija, mentorji, promocija zdravja, darovanje organov, zdravstveni koučing, na osebo osredotočena oskrba, intervencije, zloraba, umirajoči, paliativna oskrba, neformalna prisila, etika skrbi, spoštovanje, simptomi izgorelosti, snovi, covid-19, stopnje izgorevanja, cirkulatorna smrt