Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Marija Zaletel

Vseh ključnih besed je 37, ki se skupaj pojavijo 44 krat.
2 ključnih besed (5.41 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 9 krat (20.45 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
7x77.78%zdravstvena nega
2x22.22%prevalenca
1xkakovost, afereza, trombocitni pripravki, celični ločevalci, testiranje, neželeni učinki, usposabljanje, varnost, preprečevanje, incidenca, kazalnik kakovosti, razjeda zaradi pritiska, operacijska soba, varnostni odklon, prijava, optimalna zdravstvena obravnava, triaža, razvrščanje, pediatrična zdravstvena nega, atravmatska zdravstvena nega, komunikacija s pediatričnimi pacienti, komunikacija v zdravstveni negi, življenjske aktivnosti Virginie Henderson, virusne okužbe osrednjega živčevja, osebe z najtežjo motnjo v duševnem in telesnem razvoju, distrakcija v pediatrični zdravstveni negi, Downov sindrom, kontaktni dermatitis, predbolnišnično okolje, pacienti, inkontinenčni pripomočki, inkontinenca, Alzheimerjeva demenca, staranje, množične nesreče