Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Matej Ogrin

Vseh ključnih besed je 190, ki se skupaj pojavijo 535 krat.
46 ključnih besed (24.21 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 391 krat (73.08 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
59x15.09%geografske diplome
52x13.3%Slovenija
34x8.7%prometna geografija, zaključne seminarske naloge
30x7.67%trajnostna mobilnost
18x4.6%diplomska dela
16x4.09%varstvo okolja
12x3.07%sonaravni razvoj
10x2.56%cestni promet
9x2.3%magistrska dela
8x2.05%Ljubljana
7x1.79%prometna dostopnost, bolonjska magistrska dela
6x1.53%regionalna geografija, prometno omrežje, klimatogeografija, potniški promet
5x1.28%mesta
4x1.02%temperatura zraka, geografija naselij, onesnaževanje zraka, kolesarjenje
3x0.77%mikroklima, padavine
2x0.51%Evropa, železniški promet, podnebne spremembe, ekološka politika, Kitajska, Celje, odpadki, zimski turizem, prostorsko planiranje, geography of transport, Slovenia, predelava odpadkov, sustainable mobility, kolesarske poti, Julijske Alpe, mobilnostne navade, Škofja Loka, Komna, mrazišča, geografija prometa, Bohinj, hrup
1xklimatografija, sneg, mestni promet, kolesarstvo, Vidrga, Dobrova, Polhov Gradec, rekreacija, Ig, sonaravni turizem, prometne nesreče, Planica, Alpe, Španija, razvoj turizma, šolska geografija, didaktika geografije, učne priprave, blagovni promet, prometni tokovi, Vipava, varstvo bivalnega okolja, cestno omrežje, gospodarski razvoj, turistična geografija, namakalno poljedelstvo, zavarovana območja, Tržič, mestna klima, Ilirska Bistrica, protihrupne ograje, Škofljica, Velenje, ekološka katastrofa, regionalni razvoj, avtoceste, Murska Sobota, Pomurje, obnovljivi energetski viri, Slovenske Alpe, Maribor, javni potniški promet, intermodalnost, London, Koprsko Primorje, mestna železnica, Gradec, lokalno podnebje, Zaplana, fizična geografija, mrazišče, energetika, Novo mesto, naravne nesreče, tropski cikloni, geografija turizma, Filipini, megla, Ajdovščina, Postojna, vlažnost zraka, Avstrija, Železna Kapla, biogoriva, bombaž, Pohorje, obnovljivi viri energije, energetski viri, Logarska dolina, Kranj, Zagorje ob Savi, avtocesta A1 Brezovica - Vrhnika, Šentrupert, temperaturna inverzija, Vinska Gora, Dolenjska, Mestna občina Velenje, topoklima, občina Bohinj, ukrepi trajnostne mobilnosti, dnevna mobilnost, Trajnostna mobilnost, primary school, scenariji, CO2, Gompertzov model, mobility habits, osnovna šola, linearna regresija., gorsko podnebje, vpliv jezera, povprečen letni dnevni promet, rekonstrukcije, keltika, konkavne reliefne oblike., minimalna temperatura zraka, jezero hladnega zraka, termalni pas, Idrija, Nesreče v gorah in možnosti njihovega preprečevanja, prometno načrtovanje, prenos idej, advekcija, razvoj prometa, evropski projekti, Mestna občina Ljubljana, evropska sredstva, transport accessibility, energija, Solčavsko, Jezersko, turistični kraji, Zgornja Savinjska dolina, zelena delovna mesta, ekonomska geografija, gospodarstvo, temperaturni obrat, vplivi na okolje, smučarska središča, šport, alpinizem, Temperaturni obrat, obvoznica, prometne obremenitve, pedagogika, Bovec, Logatec, Šoštanj, geografija, raba tal, ekološka sanacija, Medvode, priključna hibridna električna vozila (PHEV), občine, Radlje ob Dravi, baterijska električna vozila (BEV), Velika planina, Aralsko jezero, Kamniško-Savinjske Alpe, Kamniška Bistrica, Električna vozila, snežna odeja, Gornjesavska dolina, Kraški rob