Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Uroš Stepišnik

Vseh ključnih besed je 188, ki se skupaj pojavijo 537 krat.
53 ključnih besed (28.19 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 402 krat (74.86 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
54x13.43%geografske diplome
38x9.45%Slovenija
36x8.96%geomorfologija
28x6.97%krasoslovje
23x5.72%diplomska dela
21x5.22%zaključne seminarske naloge
16x3.98%fizična geografija
14x3.48%kraške oblike, regionalna geografija
11x2.74%kontaktni kras
10x2.49%magistrska dela, reliefne oblike
9x2.24%bolonjska magistrska dela
7x1.74%glacialna geomorfologija
6x1.49%geomorfološko kartiranje, kras, kraška polja
5x1.24%tipi krasa, fluvialna geomorfologija
4x1%geodiverziteta, pleistocenska poledenitev
3x0.75%Notranjska, landforms, Brkini, Ljubljanica, morfogeneza, varstvo okolja, Hrvaška, geografski informacijski sistemi, Slovenia, Matarsko podolje, slepa dolina
2x0.5%glaciokras, Kočevska Reka, kraško polje, zavarovana območja, Karavanke, poledenitev, Julijske Alpe, GIS, druga svetovna vojna, učne poti, šolska geografija, geomorfološka analiza, Slovenska Istra, geomorphology, razvoj reliefa, kraške jame, Dolenjska, Notranjsko podolje, Evropa, Škofjeloško hribovje, fluviokras
1xgeomorfologija obal, Mirna, Završnica, daljinsko zaznavanje, Podgorje, Podpeško jezero, fliš, klifi, Kamniško-Savinjske Alpe, Logarska dolina, Lika, skladišča, Gorjanci, Istra, Krka, pleistocen, datiranje, geografija, periglacialni relief, lehnjak, granulometrija, paleopoplave, Avstralija, Češka, Dinarski kras, ledeniški relief, Račeva, kvartar, Soča, rentgenska difrakcija, ekskurzije, Kras, Snežnik, Kočevska Mala gora, pedogeografija, Trnovski gozd, zgodovina, tipi prsti, Kočevski Rog, Rakov Škocjan, Lovčen, Luksemburg, Črna gora, Pivška kotlina, poplave, jamski sedimenti, Francija, zatrepne doline, Krma, Moravče, Logaški ravnik, Zgornja Radovna, grbinasti travniki, tiskarne, Kosca, terensko delo, Gorski Kotar, narodnoosvobodilni boj, Lubnik, Osvobodilna fronta, bolnice, Risnjak, narodni parki, skrivališča, palaeogeography, digitalni model višin, geomorfometrija, Bloško polje, pobočja, vrtače, Matični Kras, Dane pri Divači, Bloke, karstology, Kostel, Globodol, Dragonja, Rovtarsko hribovje, geographic information systems, Čemšeniška planina, physical geography, ponikalnica, dolci, kraške reliefne oblike, konta, Logaško polje, globoki kras, naselja, Kočevski Nemci, naravnogeografske značilnosti, fluviokraško površje, ponorni zatrep, Sajevško polje, Babno polje, kraško polje., Ivačevci, Bešivci, paleoklima, ravnovesna meja ledenika (ELA), izobraževanje, Vrhnika, Rakitna, Vremska dolina, Notranjska Reka Slovenija, geoturizem, naravna dediščina, Krško hribovje, geološka zgradba, Loško polje, mikroklima, Temeniško podolje, Savinjska, Dobrovlje, Temenica, reke, temperatura zraka, Županova jama, Pleistocene glaciation, Kočevski rog, bolonjska diplomska dela, ledeniki, Soški ledenik, obalna geomorfologija, operacija Neptun, Normandija, dan D, Zgornje Posočje, Vransko, Kratovo, glacial geomorphology, Makedonija, kvantitativne metode, landform evolution, Tržiška Bistrica, Jezerina