Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Uroš Stepišnik

Vseh ključnih besed je 218, ki se skupaj pojavijo 590 krat.
58 ključnih besed (26.61 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 430 krat (72.88 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
54x12.56%geografske diplome
43x10%geomorfologija
39x9.07%Slovenija
28x6.51%krasoslovje
23x5.35%diplomska dela
21x4.88%zaključne seminarske naloge
16x3.72%fizična geografija
14x3.26%regionalna geografija, kraške oblike
12x2.79%kontaktni kras
10x2.33%kras, magistrska dela, reliefne oblike
9x2.09%bolonjska magistrska dela
7x1.63%glacialna geomorfologija
6x1.4%kraška polja, geomorfološko kartiranje
5x1.16%tipi krasa, fluvialna geomorfologija, geodiverziteta
4x0.93%poledenitev, Julijske Alpe, pleistocenska poledenitev
3x0.7%Notranjska, varstvo okolja, Hrvaška, Ljubljanica, landforms, Slovenia, slepa dolina, geografski informacijski sistemi, morfogeneza, Brkini, Matarsko podolje
2x0.47%geomorphology, glaciokras, geomorfološka analiza, GIS, Notranjsko podolje, kraško polje, fluviokras, Škofjeloško hribovje, razvoj reliefa, Karavanke, Kočevska Reka, Kras, Evropa, pleistocen, Slovenska Istra, Dolenjska, Logarska dolina, kraške jame, kvantitativne metode, druga svetovna vojna, šolska geografija, zavarovana območja, učne poti, Dinarski kras
1xnaravna dediščina, Račeva, temperatura zraka, geoturizem, Rakitna, Notranjska Reka Slovenija, Podpeško jezero, Loško polje, Vremska dolina, mikroklima, reke, Češka, ledeniški relief, Istra, Mirna, Završnica, Jezerina, Dobrovlje, Temenica, Županova jama, Temeniško podolje, Savinjska, Soča, periglacialni relief, fliš, Lovčen, Črna gora, Luksemburg, Logaški ravnik, Rakov Škocjan, Pivška kotlina, jamski sedimenti, Francija, Trnovski gozd, Snežnik, poplave, Kočevski Rog, Kočevska Mala gora, skrivališča, tiskarne, skladišča, Avstralija, Krka, bolnice, Osvobodilna fronta, pedogeografija, tipi prsti, zgodovina, narodnoosvobodilni boj, zatrepne doline, Lubnik, geomorfologija obal, daljinsko zaznavanje, klifi, Gorjanci, Lika, Podgorje, kvartar, paleopoplave, rentgenska difrakcija, granulometrija, datiranje, Kamniško-Savinjske Alpe, lehnjak, terensko delo, Gorski Kotar, Risnjak, narodni parki, ekskurzije, Moravče, Kosca, grbinasti travniki, Zgornja Radovna, Krma, geografija, Vrhnika, morfografska analiza, neotektonski premiki, raški prelom, Doberdob, razpoke., geomorfološke spremembe, Ugrezanje, lignit, jezera, Kočevski rog, Kočevski Nemci, Logaško polje, fluviokraško površje, ponorni zatrep, paleoklima, konta, kraške reliefne oblike, naravnogeografske značilnosti, naselja, globoki kras, rečne terase, konglomeratni kras, reliktni vršaj kontaktnega krasa, vršaj kontaktnega krasa, Jelšansko podolje, Geomorfologija, XRD, XRF, Čepovanski dol, suh kanjon, granulometrična analiza, matični Kras, Živi muzej Krasa, Sibirija, termokras, osameli kras, Permafrost, maksimalen obseg, Hrastnica, Postojna, Bohinjski ledenik, ravnovesna meja ledenika (ELA), Bešivci, obalna geomorfologija, bolonjska diplomska dela, ledeniki, Soški ledenik, operacija Neptun, dan D, Dragonja, izobraževanje, Normandija, Zgornje Posočje, Vransko, palaeogeography, Pleistocene glaciation, Krško hribovje, glacial geomorphology, Kratovo, landform evolution, Tržiška Bistrica, Makedonija, Globodol, Kostel, ponikalnica, Matični Kras, Dane pri Divači, vrtače, dolci, kraško polje., Ivačevci, Sajevško polje, Babno polje, pobočja, digitalni model višin, physical geography, geographic information systems, Rovtarsko hribovje, Čemšeniška planina, karstology, geomorfometrija, Bloško polje, Bloke, geološka zgradba