Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Tajan Trobec

Vseh ključnih besed je 72, ki se skupaj pojavijo 89 krat.
10 ključnih besed (13.89 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 27 krat (30.34 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
7x25.93%hidrogeografija
4x14.81%porečje
2x7.41%geografske diplome, poplave, Savinja, Slovenija, kras, kmetijstvo, kakovost vode, vodni viri
1xmlinščice, Kamniška Bistrica, Zbiljsko jezero, korelacija, križna korelacija., obrati na vodni pogon, hidroenergija, mulj, male hidroelektrarne, onesnaževanje., Spodnja Savinjska dolina, hidroelektrarna Medvode, magistrska dela, Grosupeljščica, onesnaževanje voda, namakanje, hidroelektrarne, Zgornja Savinjska dolina, geografski informacijski sistemi, tekoče vode, zaključne seminarske naloge, površinske tekoče vode, hidrogeografija., Planinsko polje, Gameljščica, tekoče površinske vode, Blanščica, analize kakovosti vode, sanacija, podnebne spremembe, porečje Pišnice, umetno jezero, jezero Jasna, Kranjska Gora, meritve kakovosti vode., Trboveljščica, Boben, naravni pojavi, Občina Bovec, hidrogeografske značilnosti, akumulacijsko jezero, rekreacija, Naravne nesreče, karta ogroženosti, karta nevarnosti, Medija, fizikalno-kemijski parametri vode, vodovodni sistem, vodooskrba, Šmartinsko jezero, spreminjanje vodostaja, Notranjsko podolje, Cerkniško jezero, Bela krajina, prostorsko načrtovanje, hidromorfologija, onesnaženost vodotokov, prečni vodni objekti, ekologija, poplavna območja, Laško, dinarski kras