Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Barbara Lampič

Vseh ključnih besed je 50, ki se skupaj pojavijo 81 krat.
13 ključnih besed (26 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 44 krat (54.32 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
7x15.91%geografske diplome
6x13.64%Slovenija
5x11.36%kmetijstvo, ekološko kmetijstvo
3x6.82%agrarna geografija, sonaravni razvoj, diplomska dela
2x4.55%zaključne seminarske naloge, magistrska dela, varstvo okolja, degradirana območja, bolonjska magistrska dela, pridelava hrane
1xKozjansko, hribovsko kmetijstvo, Goriška statistična regija, podzemne vode, Kozjanski regijski park, regionalna geografija, okoljska trajnost kmetijstva, Osrednja Slovenija, Bistriška ravan, živinoreja, regionalni razvoj, Dolenjska, Bela krajina, GIS, kmetijsko okoljski ukrepi, raba tal, prostorsko planiranje, učenje, okoljska vzgoja, azbest, azbestna industrija, šolstvo, sanacija, funkcionalno degradirana območja, degradacija okolja, onesnaževanje, onesnaženost z azbestom, azbestni odpadki, občina Domžale, model, geografski informacijski sistemi, Vipavska dolina, Ljubljansko barje, odlagališča, mejice, razvoj podeželja, Osrednjeslovenska statistična regija