Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Darko Ogrin

Vseh ključnih besed je 109, ki se skupaj pojavijo 314 krat.
32 ključnih besed (29.36 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 237 krat (75.48 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
38x16.03%geografske diplome
31x13.08%Slovenija
28x11.81%klimatogeografija
17x7.17%diplomska dela
16x6.75%zaključne seminarske naloge
12x5.06%fizična geografija
10x4.22%regionalna geografija
9x3.8%podnebne spremembe, padavine
6x2.53%temperatura zraka, lokalno podnebje
5x2.11%magistrska dela, bolonjska magistrska dela
4x1.69%kmetijstvo
3x1.27%temperaturna inverzija, mrazišča, Loški Potok, mikroklima, snežna odeja
2x0.84%Zgornja Savinjska dolina, Slovenia, Julijske Alpe, spreminjanje podnebja, raba tal, Vipavska dolina, agrarna geografija, hidrogeografija, gozdovi, vinogradništvo, sončno obsevanje, precipitation, climate change
1xdružbena geografija, poselitev, varstvo gozdov, Babno Polje, Gorenjska, Peru, biodiverziteta, Sevnica, Tuhinjska dolina, Golte, tropski gozd, Pohorje, zimski turizem, Italija, zaraščanje kmetijskih površin, Kubed, Trnovski gozd, Barkovlje, Tržaški zaliv, Dravska dolina, jadranje, vetrovi, Vogel, Komna, fiziološki ekvivalent temperature, bioklimatologija, zgodnji novi vek, mala ledena doba, turistična geografija, rekreacija, doktorske disertacije, smučarska središča, suša, zgodovina, Ljubljanska kotlina, temperature, biogeography, Škofjeloško hribovje, oskrba s hrano, groundwater, oljkarstvo, Ljubljana, mestna klima, Slovenska Istra, pridelava hrane, Ljubljansko barje, Anton Melik, slovenski geografi, slovenska geografija, geografska teorija, geographical theory, Slovene geography, ljudsko podnebjeslovje, climatogeography, Slovene geographers, tekoče vode, potamology, Bizeljsko, gorsko podnebje, Jezersko, megla, Bela krajina, pozeba, Virštanj, Posotelje, termalni pas, vlažnost zraka, Pomurje, reke, namakanje, Idrijsko hribovje, Savinja, biogeografija, melioracije, dendrokronologija, hrast, naravne nesreče