Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Urban Kordeš

Vseh ključnih besed je 16, ki se skupaj pojavijo 17 krat.
1 ključnih besed (6.25 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 2 krat (11.76 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
2x100%prvoosebno raziskovanje
1xustvarjalno gibalno-plesno izražanje, fenomenologija znanja, doživljanje učenja, kognitivni stili, eksplikativni intervju, učni stili, neverbalne specifične učne težave, agenezija prečnika, enaktivizem, vidno-prostorski delovni spomin, zavest, refleksija, naravnanost, kognitivna znanost, študija primera