Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Simona Tancig

Vseh ključnih besed je 36, ki se skupaj pojavijo 36 krat.
0 ključnih besed (0 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 0 krat (0 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
1xstrategije za izboljšanje izvršilnih funkcij, senzorna integracija, strategije pomoči, metakognicija, samoregulacija, izkustveno učenje, samomor med mladostniki, motnja pozornosti s hiperaktivnostjo, kognitivne teorije, teorije samoučinkovitosti, socialni razvoj, emocionalni razvoj, asinhroni razvoj, individualizirani programi, gibalno plesna terapija, vprašalnik, pomoč z umetnostjo, celostno učenje in poučevanje, samoučinkovitost učiteljev, Janet Adler, utelešeno védenje, plesno-gibalna terapija, Mary Starks Whitehouse, aktivna imaginacija v gibanju, avtentično gibanje, Disciplina Avtentično gibanje, rezilientnost, izvršilne funkcije, ustvarjalni gib, učni pristopi, utelešena kognicija, samoregulacijsko učenje, Dispraksija, manj spodbudno okolje, oblike pomoči učencem, nevromiti