Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Miha Brojan

Vseh ključnih besed je 309, ki se skupaj pojavijo 362 krat.
34 ključnih besed (11 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 87 krat (24.03 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
6x6.9%uklon
5x5.75%gubanje, upogib
4x4.6%mehka robotika, metoda končnih elementov
3x3.45%preskok sistema, kompozitni nosilec, lupine, hiperelastičnost, stabilnost
2x2.3%Formula Student, Winklerjeva podlaga, velike deformacije, natezni preizkus, kompoziti, aeroprofil, radij ukrivljenosti, 3D tisk, letalsko krilo, korotacijski končni elementi, eksperiment, eksperimentalna analiza, material z oblikovnim spominom, elastokalorični učinek, Mathematica, stabilnostni problemi, kinetična energija, potencialna energija, elastoplastičnost, numerična simulacija, aerodinamični upor, nelinearna mehanika, origami, tlak
1xsubstrat, deformacija bakterije, veliki premiki, kritična uklonska sila, začetna ukrivljenost, neidealno vpetje, robni pogoji, Abaqus, sistem enačb, analitični model, vpliv materiala, izrezovanje, nelinearno elastični materiali, film, deformacija geometrije, elektropločevina, obremenitev s tlakom, newtonska tekočina, nitasta struktura, deformacija reznega robu, anizotropen material, parametrična analiza, nenewtonska tekočina, pretok fluida, sendvič strukture, nestabilnost, Hagen-Poiseuille-ov zakon, Mooney-Rivlin-ov model, pretok, pipete, povezovanje, stabilnost in nestabilnost, elastične sferične membrane, sferična membrana, valovna dolžina, tlačna sila, torzija, deformacijska analiza, temperaturna obremenitev, elastični uklon, hidrostatični tlak, vitka cev, mehki strukturni elementi, pnevmatska aktuacija, torzija kompozitnih nosilcev, analiza, enoosni natezni preizkus, napetostno polje na prerezu, upogib kompozitnega nosilca, uklon površine, Saint Venant, ogljikova vlakna, 3-točkovni upogibni test, merjenje, teorija velikih premikov, navdihnjeno iz narave, primarna struktura, togost, naprava, simulacija, rast, Euler-Bernoullijev nosilec, eksperimenti, deformabilnost zob, polimerni zobniki, fotoelastičnost, konzolno vpeti nosilec, elastična podlaga, elastično-Ludwickovo plastično, elastično-linearno plastično, evolventni zobniki, fotoelastičnost polariskop redni in izredni žarek epoksi smola notranje napetosti metoda treh prog, pretok tekočine, napetostno stanje, deformacijsko stanje, prenos toplote, grelnik goriva, elastični nosilec lastna teža točkovna obremenitev stabilnost kot zvrnitve, primerjava rezultatov, razbremenitev, fazna transformacija, poševni upogib, uklon imperfekcije začetna ukrivljenost ekscentričnost vpetja uklonsko preizkuševališče, umetna mišica ribiška vrvica eksperiment matematični model metamateriali, kompozitni material, upogibnica, kotno-stabilna ploščica klasična ploščica zlom kosti metoda končnih elementov napetost, metoda transformiranega preseka, elastični substrat, tanek film, geodetske kupole, zunanja fiksacija zlom distalne golenice deformacijska analiza primerjava konfiguracij metoda končnih elementov, inkrementalno obremenjevanje, membranske konstrukcije, poliederi, uklon nosilca, hidrostatična obremenitev, laminati, vzmetne podlage, substrati, filmi, eliptična porazdelitev obremenitve, krožne plošče, elastične lupine, polimeri, volumski pretok, nekonservativna obremenitev, klasična teorija laminacije, nelinearna teorija nosilcev, Ogdenov model, Mooney-Rivlinov model, kohezivni model, delaminacija, numerični primeri, preizkušanje, lepilni trakovi, odlepljanje, mehanika rasti, visko-hiperelastičnost, mehanika kontinuov, cilindri, konzervatorji, smuči, vakuumiranje, načrtovanje poskusov, Metropolis-Hastings algoritem, spoji, sdhezija, modeli stika, kalibriranje numeričnih modelov, metoda odzivne površine, Monte Carlo Markove verige, Bayesov pristop, biaksialni natezni preizkus, ravninsko napetostno stanje, upogibna togost, sinusno in trapezno jedro, trikotno, preobrazno krilo, aerodinamika, nelinearna analiza, vetrovnik, tri točkovni upogib, sendvič plošče z valovito sredico, meritev, Helmholtzov resonator, Fourierjeva transformacija površine, deformacija, MPU 6050, razvoj, strojništvo, nadkritični uklon, biomimetični plavalec, Timošenkova teorija nosilcev, Euler-Bernoullijeva teorija nosilcev, deformacije, potencialni tok, konformne preslikave, Kuttov pogoj, preslikava Žukovskega, polimerni zobnik, nosilec, nosilec v toku fluida, dvosmerna togost, bistabilne strukture, Michell-ove strukture, linearna optimizacija, statična analiza, paličje, odmevnica, koeficient zvočne absorpcije, shranjevanje energije, stikalo, bistabilni nosilec, metamateriali, večstabilni sistemi, Miura teselacija, natezno-tlačni preizkus, morski bič, plavalec, pomivanci, industrijski pomivalni stroji, 3D modeliranje, uhati klobučnjak, Pneu-Net roboti, nelinearnost, mehki aktuator, zgibana sredica, sendvič plošče, rotacijsko litje, umetna mišica, kritična točka, snovanje, polimerizacija, akustične lastnosti, elektronika, torzijski preizkus, torzijska nestabilnost, tlačni preizkus, upogibni preizkus, sila upora, rekonfiguracija, poliamidna nit, konzolni nosilec, hiperelastični material, progresivno orodje, nelinearni problemi, končni elementi, aerodinamika lopatic vetrovnik 3D tisk vpadni kot lopatic merjenje karakteristik propelerjev vetrne elektrarne, Kirchhoff-Love, metoda ločnih poti, elastični naboji, metoda elastičnih multipolov, Jordanove krivulje, antistožci, napetost tečenja, viskoznost, Herschel-Bulkleyjev model, elastokalorični učinek polimerno vlakno oblikovno-spominski učinek umetna mišica metamateriali fazna transformacija, diferencialna geometrija, eksplicitna Eulerjeva metoda, sferične krivulje, Airyjeva napetostna funkcija, Michellova rešitev, prostorska stabilnost, časovna stabilnost, analitična rešitev, mejne plasti, oscilirajoče plošče, kompozitna gred, Orr-Sommerfeld, prevod toplote, generacija toplote v nosilcu, 3D skeniranje, optimizacijski algoritem, ravninsko deformacijsko stanje, vezan termomehanski problem, Boussinesqov problem, ciklični upogib, test s stožcem, blato, SIST EN 13445, trdnostni preračun, dinamična stabilnost, tlačne posode, avtoklav, ocena tveganja, numerična analiza, aeroelastičnost, nelinearno frfotanje, pločevina, rezilna plošča, vodilna plošča, simulacije, trgalni stroj, frfotanje aeroprofila, frfotanje kril, les, polarna ortotropnost, mikrokrmilnik Arduino, injekcijska brizga, batna črpalka, koračni motor, PID krmiljenje, analiza slike, zaostale napetosti, vitki nosilci, nelinearna deformacija, razpoka, vlažnost, izoparametrični končni element, strukturna stabilnost, superelastičnost, materiali z oblikovnim spominom, ortotropni material