Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Janez Demšar

Vseh ključnih besed je 370, ki se skupaj pojavijo 596 krat.
50 ključnih besed (13.51 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 276 krat (46.31 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
50x18.12%računalništvo
49x17.75%diplomske naloge
27x9.78%univerzitetni študij
22x7.97%visokošolski strokovni študij
14x5.07%strojno učenje
13x4.71%računalništvo in informatika
5x1.81%učenje programiranja, Python
3x1.09%analiza omrežij, računalništvo in matematika, vizualizacija, skupinski modeli, Raspberry Pi, Node.js, tekstovno rudarjenje
2x0.72%ocenjevanje zanesljivosti, klasifikacija, grafki, Scratch, programiranje za otroke, ScratchGPIO, subjektivnost, AJAX, orbite, omrežje, mnenje, spletna aplikacija, grafi, leksikalna metoda, teorija grafov, podatkovno rudarjenje, analiza razpoloženja, analiza podatkov, model na podlagi Gaussovih procesov, XML, vizualizacije, spletna stran, algoritmi, spletne tehnologije, zanesljivost napovedi, GIS, Radviz, VizRank, razsevni diagram, Obdelava videa, mikromreže DNA, Orange, Numpy, OpenCV, programiranje
1xClus, vp drevo, napovedovanje strukturiranih podatkov, inkrementalni razvoj, Windows forms, metoda najbližjega soseda, GPGPU, vzporedno računanje na GPE, lematizacija, sloWNet, odkrivanje zakonitosti iz besedil, spletni iskalniki, upravitelj predlog, informacijski sistem, Lotus Domino/Notes, Microsoft Office, CUDA, OpenOffice.org, dokumentni sistem, mobilno, priporočanje izletov, svetovni splet, uporabniki, izletniške točke, izleti, leksikalna substitucija, obdelava besedil, iskanje vzorcev, MIDI, muzikologija, računalniška analiza glasbe, hitri razvoj aplikacij, koncept MVC, načrtovanje spletnega projekta, Silhueta, podatki v prostoru, topologija, dostopnost, uporabnost, modularen način razvoja, arhitektura aplikacij, naivni Bayesov klasifikator, določanje avtorstva, priponsko drevo, tema, predloga, odločitveni sistem, vtičnik, modul, komponenta, Google, GAE, NoSQL, BigTable, računalništvo v oblaku, aplikacijski strežnik, razvoj razširitev, Joomla, sodelovalno filtriranje, priporočilni sistemi, fuga, Bach, algoritem kNN, spletna trgovina, sistem za preprosto upravljanje vsebin na spletu, problemi, delovanje, spletne aplikacije, ne-relacijska baza, radio-frekvenčna idnetifikacija, preiskovalni algoritem, Geografski informacijski sistem, podatkovna baza, dodatki za spletni brskalnik Mozilla Firefox, usmerjanje, analiza, odprta koda, spletna analiza, splet, Bayesov klasifikator, tehnologije, mera za izbiro atributa, optimalna odločitev, klasifikacijsko drevo, obdelava naravnega jezika, ROC, ocenjevanje klasifikatorjev, izvedba spletne trgovine, spletne trgovine, klasifikator, prevoz tovora, vožnja v koloni, ocena nevarnosti, drobirski tokovi, pobočni masni premiki, GPRS, ocena ogroženosti, ogroženo območje, pogoji gradnje, zakonodaja, preventivno varstvo, Google Maps, GPS, metaevolucijski algoritem, uglaševanje parametrov, evolucijski algoritmi, optimiranje prevoza, požrešna metoda, orodja za projektiranje, sledenje vozil, uporabniški vmesniki, orodja za dokumentacijo, statistično učenje, predznanje, sprotno učenje modelov, Gaussovi procesi, interaktivne aplikacije, orodjarne JavaScript, Gaussov proces, kovariančna funkcija, hiperparametri, gladkost, stacionarnost, obogatene spletne aplikacije, knjižnica, Oracle Spatial, AgriMap, Web 2.0, Googlovi spletni gradniki, Oracle Map Viewer, Oracle Maps, odzivnik RFID, tehnologija RFID, hierarhično gručenje, časovne vrste, linearna projekcija, trojke, n-terke besed, obnova podatkov po katastrofi, obnova podatkov, izračun trojk, modeliranje sopojavitev besed, ontologija, razločevanje entitet, posploševanje konceptov, izdelava varnostne kopije, MOSS, korelacija, redundanca, genetika, FreeViz, pomembnost atributa, tekmovalna uspešnost, SharePoint, motorični dejavniki, morfološki dejavniki, SLI, podatki, akvarij, hranila, informacije spletnih strani, klasifikacija spletnih mest, avtomatizacija, ribe, rakave celice, osnovna šola, peristaltična črpalka, LEGO MINDSTORMS, kurikulum, kvantna Fourierova transformacija, faktorizacija, kvantno računalništvo, Kognitivni razvoj, Vložitev vozlišč, informatika, gimnazija, naključni sprehodi, rak na sečnem mehurju, razločevanje normalnih in rakavih urotelijskih celic, naključni gozdovi, bagging, tanjšanje skupinskih modelov, ekstremno naključni gozdovi, umetne nevronske mreže, programski jeziki, infrardeči spektri, globoko učenje, rezanje skupinskih modelov, selekcija v skupinskih modelih, segmentacija mikroskopskih slik, obdelava mikroskopskih slik, segmentacija slik, morfologija celic, računalniško tekmovanje Bober, odločitvena drevesa, abstraktnost nalog, abstraktnost grafov, Orca, majhni inducirani podgrafi, poučevanje računalništva, projektno učenje, podatkovne strukture, Java, iOS, Swift, napovedovanje uspeha, priporočilni sistem, projektno učno delo, REST, spletni pajek, množični podatki, MongoDB, React.js, poker, counterfactual regret minimization., Slovenska turnokolesarska pot, mobilna aplikacija, Android, tenzorska faktorizacija, modeliranje sposobnosti, jadralno letenje, nagibni labirint, tekoča demokracija, graf, podgraf, tekstovno programiranje, štetje, vzorec, preverjanje informacij, seznam zaupanja, text mining, emotion recognition, barvanje, Twitter, recurrent neural networks, računalniška igra Minecraft, poučevanje, convolutional neural networks, problemsko učenje, programiranje v osnovnih šolah, iskanje najkrajših poti, minimalno vpeto drevo, iskanje v širino, iskanje v globino, Dijkstrov algoritem, Huffmanov algoritem, regresijska analiza, Odisej, vremenske napovedi, barvanje grafov, bisekcija, kriptografija, končni avtomati, regularni izrazi, kodiranje, dvojiški številski sistem, polnjenje nahrbtnika, urejanje, predstavitev podatkov, napovedni modeli, dekompozicija napake, predavanja, video posnetki, odkrivanje gruč v omrežjih, avtomatična kategorizacija predavanj, Twitter Bootstrap, XML predloge, spletni portal, Cacti, optimizacija ponazoritve omrežij, risanje omrežij, vizualizacija informacij, cestna meteorologija, podobnosti, vizualno odkrivanje znanja v podatkih, uvrščanje, kombiniranje algoritmov strojnega učenja, meta učenje, razpoznavanje vzorcev, koncepti računalništva, tekmovanje Bober, skupinske metode strojnega učenja, disertacije, pogosti vzorci, skladanje klasifikatorjev, genski seti, teorija mrež, analiza GSEA, tehnologija mikromrež DNA, nadzorovano učenje, sestavljanje sistemov, računalniško razmišljanje, knjižnica želva, programski jezik Python, algoritmično razmišljanje, didaktična namizna igra, računalništvo brez računalnika, adaptivni sistemi, ocena stanja napolnjenosti, mreže citatov, gručenje grafov, gradniki, testi značilnosti, statistika, uporabniški vmesnik, vizualizacije podatkov, mreže znanstvenih člankov, podobnost besedil, grafikoni, vizualizacija podatkov, center za nujno medicinsko pomoč, MVC, kosinusna podobnost, odkrivanje skupnosti, MVVM, SPA, AngularJS, ASP.NET MVC, arhitektura, RRDtool