Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Stanislav Kovačič

Vseh ključnih besed je 39, ki se skupaj pojavijo 42 krat.
2 ključnih besed (5.13 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 5 krat (11.9 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
3x60%računalniški vid
2x40%magisteriji
1xveč tarč, strojni vid, projektno vodenje, dvostopenjski dinamični model, filtri z delci, Bayesov rekurzivni filter, endotelne celice, gibanje, fibroblasti, električni števci, optično odčitavanje, avtomatizacija proizvodnje, industrijski vid, analiza slik, mikroskopske slike, konfluentnost, morfološke lastnosti, video podatki, verjetnostni modeli, ISO-OSI 7-plastni model, IEC 61850, poenotenje podatkovnih struktur - CIM, upravljanje porabe EE pri odjemalcu (DSM), AMI sistemi, distribucija električne energije, AMR, AMM, IEC 61970, IEC 61968, Ethernet, TCP/IP, aktivna omrežja, GPRS/UMTS, IPSec VPN, varnost TK sistema, avtentikacija, sledenje