Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Manca Pajnič

Vseh ključnih besed je 112, ki se skupaj pojavijo 156 krat.
11 ključnih besed (9.82 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 55 krat (35.26 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
17x30.91%zdravstvena nega
16x29.09%diplomska dela
4x7.27%medicinska sestra
3x5.45%kakovost življenja, starostniki
2x3.64%varnost pacienta, stališča študentov zdravstvene nege, vloga medicinske sestre, perioperativna zdravstvena nega, operacijske medicinske sestre, bolečina
1xtežave pri urinski inkontinenci, stigma, robot, nameščanje pacienta, psihiatrično obolenje, tveganja, urinska inkontinenca, operativni poseg, osebe z demenco, krhkost, modeli obravnave oseb z demenco, medsebojni odnosi, kongruentni model, starostnik, preprečevanje, osebe z motnjo v duševnem razvoju, orodje za oceno bolečine, aromaterapija, ocenjevalno orodje, življenje v ustanovi, masaža, ledvične kolike, poučevanje pacienta, zdravljenje ledvičnih kamnov, zapora žolčnih vodov, drenažni sistem, socialna mreža, staranje, odloženo celjenje, zapleti rekonstrukcije, rekonstrukcija z režnji, kirurška oskrba rane, dom starejših občanov, lokalna anestezija, mravljinčenje, spolnost pri starostnikih, zdravstvena nega starostnika, zdravljenje s pomočjo živali, demenca, glasba, odnos zdravstvenih delavcev do spolnosti pri starostnikih, manšeta za bledo stazo, bolnišnične okužbe, roka, pet trenutkov za higieno rok, prevetivni ukrepi, operacijska medicinska sestra, akupunktura, bazalni gangliji, kronične bolezni, defekacija, nefarmakološke metode, gerontologija, kronično zaprtje, dezinhibicija, tavanje, aktivna vloga pacienta, na pacienta usmerjena oskrba, kronične nenalezljive bolezni, prilagoditve bivalnega okolja, prostorska orientacija, timsko delo, komunikacija, promocija zdravja, dovzetnost za okužbe, nalezljive bolezni, zdrav življenjski slog, staranje prebivalstva, diplomirane medicinske sestre, presaditev pljuč, depresija, anksioznost, psihosocialna podpora bolnika, priprava bolnika na presaditev pljuč, kadavrski kožni presadek, opeklinske poškodbe, zvok, varnostni odkloni, aktivna oblika glasbene terapije, igranje inštrumentov, ples, sporazumevanje, človeški faktor, uporaba interneta, stereotaksija, globoka možganska stimulacija, tehnologija, petje, poslušanje glasbe, okus, vonj, malnutricija, ocenjevalna orodja, kirurško zdravljenje, število obrokov, obstipacija in starejši, glasbena terapija, obstipacija in zdravstvena nega, preprečevanje obstipacije in starejši, pooperativna obstipacija in starejši, računalniki