Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Marjanca Starčič Erjavec

Vseh ključnih besed je 34, ki se skupaj pojavijo 38 krat.
2 ključnih besed (5.88 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 6 krat (15.79 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
4x66.67%Escherichia coli
2x33.33%komenzalni sevi
1xprobiotics, blato zdravih ljudi, lipopolysaccharide, colicins, bacterial conjugation, molecular genetics, plasmids, izolacija iz blata, microenvironment, modulation, HEK293, toll-like receptor 5, ERIC-PCR, filogenetske skupine, molekularne tehnike, PCR, replikacijske regije plazmidov, GenBank, BioPython, BLAST, vizualizacija homologije genov, plazmidi, mozaičnost, patogeni mikrooganizmi, bakterije, patogeni sevi, bioinformatika, kunec, virulentni potencial, sev ExPEC, virulentni dejavniki, viruletni dejavniki