Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Iztok Grabnar

Vseh ključnih besed je 116, ki se skupaj pojavijo 139 krat.
13 ključnih besed (11.21 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 36 krat (25.9 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
7x19.44%populacijska farmakokinetika
6x16.67%farmakokinetika
3x8.33%ledvična funkcija
2x5.56%metode, leflunomid, simulacije, revmatoidni artritis, farmakokinetični model, ortopedski vsadki, vankomicin, fentanil, nelinearno modeliranje mešanih učinkov, NONMEM
1xzdravljenje, metabolizem ščitničnih hormonov, ščitnica, Basedowova bolezen, ionizirajoče sevanje, patofiziologija ščitničnih hormonov, vpliv zdravil, randomizacijski test, farmakološko zdravljenje, avtoimunske bolezni ščitnice, smernice za biološka zdravila, somatropin, računalniške simulacije, matematično modeliranje, antigen protitelo, interferon alfa, monoklonska protitelesa, zdravljenje bolezni, laboratorijska diagnostika, terapija, Hashimotov tiroiditis, rekombinantni humani inzulin, statistične metode, simulacija Monte Carlo, modeliranje, farmakodinamika, analiza spletnih strani, zdravila brez recepta, zakonodaja, modeli z aproksimacijo, eritropetin, bolniki, farmakokinetično modeliranje, analiza podatkov, gentamicin, oglaševanje zdravil, hiperforin, protitelo, validacija končnega modela, neželeni učinki, analiza zdravljenja, biokemični parametri, akutna limfoblastna levkemija, folna kislina, delovanje, meropenem, metotreksat, nevronske mreže, farmakološke značilnosti, populacijska farmakokinetična analiza, populacijski farmakokinetični model, analgezija, farmakokinetično-farmakodinamični model, raztapljanje zdravilnih učinkovin, trdne farmacevtske oblike, sedacija, sinistrin, kronična ledvična bolezen, folikel stimulacijski hormon, protokol, hitrost glomerulne filtracije, farmakokinetična simulacija, faktor podobnosti f2, burst učinek, ekstrapiramidni simptomi, metabolizem, genetski polimorfizem, validacija, rifampicin, haloperidol, shizofrenija, neželeni učinki zdravil, karboplatin, cisplatin, pjučni rak, luteinizirajoči hormon, encimsko imunska metoda, pegasti badelj, silibin, taksonomska ureditev borelij, epidemiologija borelijskih okužb, potrditveni test imunoblot, enterohepatična cirkulacija, prostorski model, epilepsija, statistična analiza, računalniško modeliranje računalniške simulacije farmakokinetični modeli bioekvivalenčne raziskave vrednotenje modelov, topiramat, zdravilni žvečilni gumi, encimskoimunski test, borelijska okužba, Krouwer-Montijeva metoda, protiepileptična zdravila, Bland-Altmanova metoda, elektrokemiluminiscenčna metoda, mikrodelci, plazemski vzorci, terapevtsko spremljanje koncentracije zdravil, bakterija Borrelia burgdorferi sensu lato, razvoj bioanalizne metode, individualno terapevtsko območje, referenčno obdobje, imunološki preskus