Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Milan Šinko

Vseh ključnih besed je 26, ki se skupaj pojavijo 28 krat.
2 ključnih besed (7.69 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 4 krat (14.29 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
2x50%Slovenija, gozdarska politika
1xFinska, posestna struktura, gozdna politika, politika razvoja podeželja, nacionalni gozdni program, rjavi medved, Hrvaška, gospodarjenje z divjadjo, lovska zakonodaja, javnopolitično planiranje, Zavod za gozdove Slovenije, Železniki, kazalniki, uravnoteženi sistemi kazalnikov, gozdarstvo, gozdnopolitični vidiki, žičnični žerjavi, finančni vidiki, vidiki zaposlenih, izobraževanje, lastniki gozdov, notranji procesi, poslovanje s strankami, odstranjevanje vejevine