Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Robert Zorec

Vseh ključnih besed je 34, ki se skupaj pojavijo 40 krat.
6 ključnih besed (17.65 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 12 krat (30 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
2x16.67%membranska fuzija, elektrofiziologija, astrocytes, eksocitoza, membranska kapacitivnost, astrociti
1xfusion pores, endocitoza, microscopy, vesicles, synaptopHluorin, holesterol, synaptobrevin, metil-beta-ciklodekstrin, membranski splav, konfokalna mikroskopija, SNARE, melanotrofi, disertacije, laktotrofi, immunohistochemistry, SIM, glia, superločljivostna fluorescenčna mikroskopija, velikost mešičkov, akvaporin 4, oligodendrocyte, adult mouse CNS, MACS system, neurodegenerative diseases, vodni kanali, cell cultures, optic nerve, proteins