Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Bojana Bogovič Matijašić

Vseh ključnih besed je 75, ki se skupaj pojavijo 90 krat.
11 ključnih besed (14.67 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 26 krat (28.89 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
6x23.08%probiotiki
2x7.69%antibiotiki, bifidobakterije, humano mleko, PCR, protimikrobna aktivnost, disertacije, tesni stiki, Lactobacillus gasseri K7, probiotični izdelki, bakteriocini
1xsekvenciranje, RAPD PCR, nukleotidno zaporedje 16S rDNA, Lactobacillus gasseri, Lactobacillus fermentum, konvencionalne gojitvene tehnike, Lactobacillus salivarius, ustreznost deklaracij, kislo okolje, lactobacillus plantarum, stacionarna faza rasti, bakterije humanega mleka, Lactobacillus reuteri, mikrobiota mleka leve dojke, mikrobiota mleka desne dojke, izolacija DNA, prisotnost probiotičnih bakterij, blato odraslih, mikrobne združbe, molekularne metode, PCR v realnem času, označevanje probiotičnih izdelkov, antibiotično zdravljenje, konvencionalne gojitvene metode, molekularno-biološke metode, probiotična prehranska dopolnila, Staphylococcus epidermidis, Bifidobacterium breve, laktobacili, probiotične bakterije, Enterococcus faecium, gasericin, mlečnokislinske bakterije, humani kolostrum, produkcija mlečne kisline, mastitis, povzročitelji mastitisa, imunski sistem, mikrobiota mlečne žleze, poraba glukoze, bioproces, krmni doddatki, prehrana živali, E. coli O8:K88, vezava ex vivo, diplomske naloge, zaviranje patogenov, črevesno-mlečna pot, RAPD, prašiči, celice CACO-2, celični modeli, Caco-2, citokini, THP-1, TEER, mikrofilamenti, Lactobacillus, črevesna sluznica, občutljivost za antibiotike, preživetje, imunomodulacija, celice THP-1, mikrobiologija