Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Jelka Strgar

Vseh ključnih besed je 78, ki se skupaj pojavijo 131 krat.
17 ključnih besed (21.79 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 70 krat (53.44 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
9x12.86%biologija
7x10%znanje
6x8.57%osnovna šola, fotosinteza
5x7.14%osnovnošolci, celično dihanje
4x5.71%genetika, celica, evolucija človeka, motivacija
3x4.29%nacionalno preverjanje znanja, mitoza
2x2.86%učni načrt, naravoslovje, zunanje preverjanje znanja, testi znanja, uporabne rastline
1xdinarski kras, DNK, gnus, strupene živali, toksikologija, metulji, obiskovalci, pogovori, besedno razumevanje, izkušenjsko učenje, komarji, podzemeljski habitati, mikologija, gimnazija, učbeniki, gojene rastline, srednja šola, evalvacija, kvantitativna analiza, Bloomova taksonomija kognitivnih ciljev, ekologija, geologija, analiza, dodatni pouk, študentje, sistematika, botanika, zoologija, projektni pouk, Darwinova teorija evolucije, poučevanje, sklepi, Irska, pouk, izbira poklica, znanost in tehnologija, vprašalnik, 8. razred osnovne šole, model pljuč, obremenjenost učencev, izločala pri človeku, odnos do biologije, učbenik, Celica, zanimanje, srednješolci, proteus, teorija evolucije, zgradba telesa, razmnoževanje, Romi, gimnazije, naloge strukturiranega tipa, naloge izbirnega tipa, človeška ribica, razumevanje in sprejemanje evolucije, živo, evolucija, zunanje preverjanje, nacionalni preizkusi znanja, citologija