Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Jelka Strgar

Vseh ključnih besed je 104, ki se skupaj pojavijo 180 krat.
22 ključnih besed (21.15 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 98 krat (54.44 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
15x15.31%biologija
9x9.18%osnovna šola, znanje
7x7.14%evolucija človeka, fotosinteza
5x5.1%osnovnošolci, celično dihanje, genetika
4x4.08%motivacija, celica
3x3.06%mitoza, naravoslovje, učni načrt, nacionalno preverjanje znanja
2x2.04%gimnazija, zunanje preverjanje znanja, gimnazije, uporabne rastline, evolucija, poučevanje, izkustveno učenje, teorija evolucije
1xanketa, srednje šole, testi znanja, napačne predstave, matura, trajnost znanja, pogovori, citologija, Romi, razmnoževanje, multisenzorno poučevanje, zunanje preverjanje, nacionalni preizkusi znanja, kvantitativna analiza, naloge izbirnega tipa, naloge strukturiranega tipa, zgradba telesa, proteus, Darwinova teorija evolucije, obiskovalci, besedno razumevanje, izkušenjsko učenje, DNK, gnus, projektni pouk, dodatni pouk, evalvacija, srednja šola, učbeniki, strupene živali, toksikologija, odnos, učenje, živo, veterinarska šola, metulji, dinarski kras, podzemeljski habitati, komarji, Bloomova taksonomija kognitivnih ciljev, človeška ribica, učni cilji, napačna razumevanja o evoluciji, profesorji, sprejemanje teorije evolucije, predznanje, pouk biologije, model pljuč, obremenjenost učencev, poučevanje evolucije, prva pomoč, vpliv človeka na naravo in okolje, izobraževanje na daljavo, interesna dejavnost, napredovanje znanja, biološke vsebine, pouk bioloških vsebin, klic na številko 112, izkušnje, stališča, razumevanje evolucije človeka, izločala pri človeku, pouk, Irska, gozd, učna pot, znanost in tehnologija, izbira poklica, razumevanje in sprejemanje evolucije, srednješolci, zanimanje, ekosistem, sklepi, Pogorelec, pouk med epidemijo covida-19, odnos do biologije, Celica, učenje na prostem, vprašalnik, 8. razred osnovne šole, učbenik, stabilni bočni položaj