Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Primož Južnič

Vseh ključnih besed je 197, ki se skupaj pojavijo 267 krat.
32 ključnih besed (16.24 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 102 krat (38.2 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
13x12.75%bolonjske magistrske naloge
7x6.86%Slovenija, bibliometrija
5x4.9%Albania, masters thesis
4x3.92%splošne knjižnice, diplomska dela, bibliometrijska analiza
3x2.94%odprti dostop, konzorciji, bibliotekarstvo, magistrske naloge, ekspertno ocenjevanje
2x1.96%COBISS, SICRIS, survey, znanstvene objave, izposoja, uporabniki, doktorske disertacije, knjižničarji, disertacije, šolski knjižničarji, citiranje, Scopus, knjižnice, znanstvena komunikacija, analize citiranja, visokošolske knjižnice, Web of Science, raziskovalna politika, šolske knjižnice
1xfaktor vpliva revije, soavtorstvo, financiranje raziskovalnega dela, odmevnost, programske raziskovalne skupine, public libraries, WoS, stakeholders, library mission, Public library manifesto, vrednotenje znanstvenega dela, evalvacija, case study, mednarodno sodelovanje, nabavna politika, javnost, citiranost, število citatov, časovni odmev, naloge, stereotipi, družboslovje, humanistika, knjižničarstvo, podoba, gradbeništvo, digitalni repozitorij, izgradnja knjižnične zbirke, osnovnošolske knjižnice, elektronske revije, specialne knjižnice, zanesljivost, objavljanje raziskovalnega dela, raziskovalno delo, EBP - na dokazih temelječa dejavnost, medpredmetne povezave, KIZ - knjižnična informacijska znanja, bibliometrijski kazalniki, enhance reading, otroštvo, branje, družina, bralna kultura, pedagogika, library services, first year studenst, social sciences students, library experience, pedagoška metodologija, diplomske naloge, Julijske Alpe, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe, serijske publikacije, naravne nesreče, regionalna geografija, govorni razvoj, ure pravljic, gorski svet, University of Tirana, university library, leisure time, indeksi citiranja, university libraries, automation process, high school students, school libraries, ocenjevanje znanstvenega dela, vrednotenje znanstvenih dosežkov, magistrske naloge bolonjskega programa, academic librarians, attitudes, academic staff, knjižnične zbirke, izgradnja, upravljanje, engeenering students, bibliography, academic libraries, electronic resource, collection management, razpis za financiranje raziskovalnih projektov, knjige, bolonjske diplomske naloge, proces avtomatizacije, vzajemni katalogi, online katalogi, motnje v razvoju, informacijska znanost, certifikacija, profesionalne identitete, znanost, COBISS3/Katalogizacija, katalogizatorji, revija, šolska knjižnica, analiza citiranja, bibliometrijske raziskave, Šolska knjižnica, uporabniški vmesniki, igrače, igroteke, kvalifikacije, izobraževanje, nabavni konzorciji, kakovost znanstvene produkcije, Finska, Islandija, gozdarstvo, analize revij, papirništvo, vrednotenje raziskovalnih dosežkov, diseminacija informacij, konzorcij CTK, altmetrija, raziskovalci, Primorska, univerze, citati, uporaba, prenosi člankov, knjižnični konzorciji, znanstvena literatura, informacijska družba, Kanada, izposoja gradiva, samocitiranost, otroci, mladina, knjižnična mreža, potujoče knjižnice, visokošolske kinjižnice, splošnoizobraževalne knjižnice, bibliobusi, knjižnične storitve, otroška literatura, Domžale, podaljšan delovni čas, problematični uporabniki, Zlata hruška, literarne nagrade, mladinska literatura, lesarstvo, knjižno gradivo, informacijski viri, bibliometrična analiza, osnovne šole, dejavnosti, bralna motivacija, znanstvena uspešnost, matematika, informacijska politika, h-indeks, naravoslovje, spodbujanje branja, spletni iskalniki, centralni bibliografski indeksi, siva literatura, raziskovalni podatki, integrirani knjižnični portali, navade, znanstveno raziskovanje, Google Scholar, DiKUL, varnost