Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Zora Korošec-Koruza

Vseh ključnih besed je 100, ki se skupaj pojavijo 250 krat.
35 ključnih besed (35 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 185 krat (74 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
29x15.68%vinogradništvo
25x13.51%vinska trta
17x9.19%Vitis vinifera
16x8.65%kakovost
6x3.24%Vipavska dolina, grozdje, Vitis vinifera L.
5x2.7%organske kisline
4x2.16%gojitvene oblike, ogljikovi hidrati, rast, Rebula, Refošk
3x1.62%rodnost, Kras, Goriška brda, podlage, pridelava, Slovenija, pridelek, bolezni rastlin, redčenje, Zelen, kloni
2x1.08%vinogradi, skladiščenje, stare sorte, Primorska, Cabernet sauvignon, analizna kemija, kemična sestava, integrirana pridelava, rez, Laški rizling, razvoj podeželja
1xvirusne bolezni, namizno grozdje, zdravstvena selekcija, količina, Štajerska, virusi, klonska selekcija, fenolne snovi, turistične kmetije, dopolnilne dejavnosti, Modri pinot, rastni hormoni, giberelin, rastlinske sorte, kmetije, avtohtona sorta, Sivi pinot, sajenje, sladkorji, klon, namizne sorte, baker, Vitovska grganja, enojraki Guyot, Cardinal, struktura kmetij, varstvo, turizem, dvokraki Guyot, kloniranje, bolezni lesa, prihodnost, struktura, lega, tla, fizika tal, kemija tal, Šmarje-Virštanj, subvencije, Istrska malvazija, Borgonja, epidemiologija, filometrija, O.I.V. deskriptorji, agrarna politika, vinorodni okoliš Slovenska Istra, Slovenska Istra, defoliacija, kap vinske trte, Dišeči traminec, antibiogram, žlahtnjenje, poslovni načrti, vsebnost sladkorjev, gostinska dejavnost, kemične analize, cviček, škodljivci rastlin, varstvo rastlin, Dolenjska, Ravaz indeks, vinarstvo, rdeče vino, vino, vsebnost kislin