Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Mojca Kržan

Vseh ključnih besed je 142, ki se skupaj pojavijo 196 krat.
22 ključnih besed (15.49 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 76 krat (38.78 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
19x25%astrociti
10x13.16%histamin
5x6.58%toksikološke preiskave
3x3.95%zdravila, histaminski receptor H2, nevrotransmiterji, devteriranje
2x2.63%antidepresivna zdravila, astrocit, privzem kvercetina, celične kulture, bilirubin, ishemija, privzem, kvercetin, histamini, vodikova vez, biosinteza histamina, samomorilno vedenje, zloraba alkohola, serotonin, energijska presnova
1xdopamin, biosinteza, ligandi, saturacijska vezava, študije, histaminski receptorji, sinapsa, kinetika histamina, novorojenčki, računska kemija, živčni sistem, Ubbelohdejev efekt, etiologija, kardiotonični glikozidi, starostniki, tele-metil-histamin, pomanjkanje hraniv, pomožne snovi, predpisana zdravila, farmakokinetika zdravil pri novorojenčkih, H-tiotidin, pomanjkanje kisika, biogeni amini, celične kultura, nevrotransmitor histamin, antiepileptična zdravila, astrociti nevrotransformatorji histamin histaminski receptorji saturacijska vezava, monoamin-oksidaza B, volga dopamina, centralni živčni sistem, nevrotransmiter histamin, rakotvornost, receptorji 5-HT, izolacija RNA, serotoninski receptorji, metode, študija, merila, nevrotransmisija, bazalni ganglioji, membranski monoaminski prenašalec, histamin-N-metiltransferaza, transporterji, vloga, možganska kap, apoptoza, metoprin, amodiakvin, glija, možgani, neselektivni transporterji, HUVEC, astrociti glija histamin možgani nevrotransmiterji, farmakološko delovanje, deksametazon, histamin histaminski receptor H2 vodikova vez devterirana voda cAMP, od natrijevih ionov glukozni prenašalec, antipsihotiki, ogljikov monoksid, polipeptidni prenašalec za organske anione, resveratrol astrociti nevrotrofin-3 estrogenski receptor farmakološki učinki resveratrola, uporaba zdravil, problematika samomorov, zdravljenje s kisikom, nevtrotrofin, estrogenski receptor, farmakološki učinki resveratrola, nevrotrofin-3, resveratrol, apoptoza glijalnih celic, normoksija, psihofarmaki, kompleksni samomori, citotoksičnost kanabinoidov, nevtotrofična aktivnost astrocitov, nevrotrofini, kanabionidi, prosta vezavna energija, Ubbeholdejev efekt, konoplja, benzodiazepini, vpliv učinkovin, osrednje živčevje, nedovoljene droge, dejavniki samomorilnega vedenja, farmakokinetika etanola, farmakodinamika etanola, sedacija, zobozdravniški posegi, zastrupitev z etanolom, zastrupitev z drogami, zastrupitev z zdravili, samomor z zastrupitvijo, farmakokientične interakcije antipsihotikov, analiza predpisovanja antipsihotikov, zloraba zdravil, transportni sistem, izolirane celične mebrane, vezavne študije, biološki vzorci, dejavniki samomorilnosti, kinetične lastnosti kvercetina, histaminski H2 receptor, neželeni učinki antipsihotikov, interakcije med zdravili, smrtna zastrupitev, nezgodna zastrupitev, preprečevanje bolečine, anestetiki, didušikov oksid, midazolam, zastrupitev s samomorilnim namenom, zastrupitve z zdravili, klasični antipsihotiki, atipični antipsihotiki, membranski prenašalec za monoamine, acidoza, zastrupitve po starostnih obdobjih, ponovni privzem histamina, privzem histamina