Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Ivan Kos

Vseh ključnih besed je 159, ki se skupaj pojavijo 228 krat.
45 ključnih besed (28.3 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 114 krat (50 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
9x7.89%Slovenija
6x5.26%Dinaridi
5x4.39%volk
3x2.63%prehrana, srnjad, ekologija, strige, Ljubljansko barje, raba prostora, zveri, Lynx lynx, lovci, evrazijski ris
2x1.75%model, Sus scrofa domestica, ogrci, Črnovška planota, habitat, upravljanje z vodami, lisica, Melolontha melolontha, psi, starostna struktura, plazilci, varovanje, Canis lupus, velike zveri, razširjenost, stališča, Amphibia, Vulpes vulpes, reprodukcija, Kočevsko, Reptilia, divji petelin, disperzija, potočna postrv (Salmo trutta m. fario L.), Postojnska jama, turizem, kulturna krajina, čeljust, troglobionti, Otoška jama, ogroženost, kopenska favna
1xhabitatni modeli, dinaridi, radiotelemetrija, vzorci gibanja, aktivnosti, taksonomski znaki, vrstna pestrost, variabilnost, Stenotaenia, dvoživke (Amphibia), biogeografija, dolgoročna raziskava, severni Jadran, velika pliskavka, širša javnost, Idrijsko-Cerkljansko, cenologija, predacija, talna favna, starost, gozd, drenažni jarki, dvoživke, Rana latastei, mrestenje, ribniki v dolini Draga pri Igu, velikost populacije, laška žaba, človeške dimenzije, domača mačka, populacijska gostota, poškodbe, morfometrija, rediotelemetrija, življenski prostor, Felis silvestris, Krakovski gozd, fizično stanje, divja mačka, Volčja Draga, močvirska sklednica (Emys orbicularis), razmerje med spoloma, paglavci, telesna masa, zeliščni vegetacijski sloj, obvladovanje škodljivcev, iztrebki, drobnica, španski lazar, MCP, Centralni belizejski koridor, Mezoameriški biološki koridor, biologija, mladiči, medonosna čebela, čebelja bivališča, členonožci, rejci drobnice, SloWolf, preprečevanje smrtnosti, mediji, paka, teritorij, fenologija, hrana, čmrlji, struktura plena, plenjenje, zimsko gibanje, zimsko sledenje, Bombus spp., gozdna jasa, rast, domači okoliš, poleganje, divji prašič, Dinarsko gorstvo, gozdovi, čebelji drobir, naravovarstvo, Capreolus capreolus, zimska prehrana, navadni bršljan, zaščitni ukrepi, reja drobnice, prenos znanja, Apis mellifera carnica, Hedera helix, nevretenčarji, družbene razsežnosti upravljanja s prostoživečimi živalmi, javnost, vpliv dejavnikov, Tetrao urogallus, nadmorska višina, številčnost, biomasa, čebelarstvo, prostoživeče živali, mikrolokacije, vzorci gibanja volka, aktivnost, Slavnik, glacialni relikti, dinarska mrazišča, glacialni refugiji, vzreja mladičev, ptice, avtoceste, varnostni ukrepi, podhodi za živali, Tetrao urogallus L., plenjenje gnezd, simulirana gnezda, doselitev