Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Damijan Miklavčič

Vseh ključnih besed je 51, ki se skupaj pojavijo 55 krat.
4 ključnih besed (7.84 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 8 krat (14.55 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
2x25%elektrokemoterapija, metoda končnih elementov, elektroporacija, električno polje
1xgene transfection, finite elements method, in vivo, zlivanje celic z električnimi pulzi, electropermeabilization, electroporation, genska transfekcija, elektropermeabilizacija, električna prevodnost, in vivo raziskave, bioelektrokemija, biotehnologija, monoklonska protitelesa, biokibernetika, skaliranje elektrod, nelokalno sklapljanje, dielektrične lastnosti, hibridomna tehnologija, biomedicina, geni, permeabilizacija, hibridomi, tkiva, vpliv na človeka, elektrofuzija, tkivo, načrtovanje zdravljenja, elektrode, sobna temperatura, hipotonični pufer, in vivo image registration, tumor segmentation, okrevanje (celjenje) membran CHO celic, izotonični pufer, numerično modeliranje, robustno numerično načrtovanje, elektromagnetno polje, elektromagnetno sevanje, implatanti, multi-parametric MRI, test klonogenosti, metoda barvanja s kristal vijoličnim, kemoterapevtik, KP1019, testi za določanje preživetja celic, test MTT, disertacije