Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Boris Sket

Vseh ključnih besed je 37, ki se skupaj pojavijo 39 krat.
2 ključnih besed (5.41 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 4 krat (10.26 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
2x50%morfometrija, taksonomija
1xrasna diferenciacija, multivariantna statistika, biogeografija, Asellus aquaticus, okoljski dejavniki, vpliv vzorčenja, biologija, združevanje arealov, močeril, kraške jame, Slovenija, Jugoslavija, razširjenost, variabilnost, kladistična analiza, človeška ribica, Proteus anguinus Laurenti, cenilke števila vrst, jugovzhodne Alpe, podzemna biodiverziteta, vzorci razširjenosti, Dinarski kras, multivariantna analiza, raznolikost, filogenija, troglobiotski hrošči, Coleoptera, Vpli velikosti mreže, avtokorelacija, živalska morfologija, GIS, Pselaphidae, Carabidae, Cholevidae, kriging