Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Marijan Kotar

Vseh ključnih besed je 21, ki se skupaj pojavijo 21 krat.
0 ključnih besed (0 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 0 krat (0 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
1xproizvodna sposobnost rastišča, Vicio oroboidi - Fagetum, gozdna združba, bukov gozd, kakovost lesa, višinska rast, rdeče srce, rastiščni indeks, debelinska rast, visoka barja, Jelovica, Fagus sylvatica, bukev, površina krošnje, volumen krošnje, smreka, Picea abies, Pokljuka, zgradba gozda, oblika krošnje, krošnjemer