Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Jadran Faganeli

Vseh ključnih besed je 59, ki se skupaj pojavijo 93 krat.
19 ključnih besed (32.2 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 53 krat (56.99 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
4x7.55%morski makroagregati, spektrofotometrične metode, severni Jadran, morska mikrobiologija
3x5.66%Tržaški zaliv, ekologija, ogljikovi hidrati, metilacija Hg, vodni stolpec, encimska razgradnja, živo srebro
2x3.77%Jadransko morje, mikrobne pretvorbe, bentoške pretvorbe, Gradeška laguna, proteini, dušik, FTIR, stabilni izotopi
1xizotopska frakcionacija, mikrobna razgradnja, denitrifikacija, morski sedimenti, Severni Jadran, ultrafiltracija, kroženje dušika, lipaze, lipidi, fitoplankton, ogljik, primarna produkcija, sedimenti, priobalna morja, kromatografija HP SEC, encimi, analiza suspendirane snovi, redukcija sulfata, biogeokemični cikli, okoljski dejavniki, sdimenti, makroagregati, biogeokemija, organske snovi, koloidi, kompleksacija, Maranska laguna, onesnaženost voda, disertacije, fosfor, sediment, izliv reke Soče, sladke vode, jezerske vode, morje, demetilacija MeHg, alkalna fosfataza, pankreatin, onesnaževanje okolja, Blejsko jezero