Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Marjan Simčič

Vseh ključnih besed je 234, ki se skupaj pojavijo 335 krat.
41 ključnih besed (17.52 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 142 krat (42.39 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
26x18.31%prehrana
9x6.34%energijska vrednost
6x4.23%vitamin C, makrohranila
5x3.52%maščobe, dnevni vnos hranil
4x2.82%celodnevni vnos hranil, nitrati, vitamini, beljakovine
3x2.11%mikrohranila, prehranski status, ogljikovi hidrati, hranilna vrednost, indeks telesne mase, energijske potrebe, prehranske navade
2x1.41%prehranski vnos, celiakija, antioksidanti, kemijska sestava, debelost, prehrana otrok, celodnevni obroki, maščobne kisline, prehrana študentov, srednješolci, prehrana mladostnikov, skladiščenje zelenjave, referenčne vrednosti za vnos hranil, prehranski dnevnik, populacijske skupine, zelje, prehrana odraslih, genski polimorfizem, potrošniki, vnos hranil, vrednotenje prehrane, urin, prehranska priporočila, telesna sestava
1xITM, metoda jedilnika prejšnjega dne, prehrana športnikov, rokomet, dnevni vnos makrohranil, cv. Caco, jabolka, Brassica oleracea L., cv. Destiny, telesni napori, dnevni energijski vnos, nitrati v zemlji, minerali, računalniški program Prodi 5.0, cv. Delphi, cv. Hinova, mikro hranila, makro hranila, Cichorium intybus, cv. Verona, prehranski dodatki, vnos ogljikovih hidratov, optimalni pogoji obiranja jabolk, topna suha snov, organske kisline, ITM in korekcija, fizična aktivnost, študenti kot potrošniki, jedilniki v šolah, kakovost jabolk, odrasli moški, odrasle ženske, senzorične lastnosti, bazalni metabolizem, nakupno vedenje, nakupovanje živil, vsebnost škroba, kontrolirana atmosfera, trdota mesa jabolk, prehrana vojakov, barva eksokarpa, izbira živil, embalaža, pakiranje živil, vizualne komunikacije, skladiščenje jabolk, vojaška prehrana, prehransko stanje, študenti, prehrana mladih odraslih, trdota, trgovine na bencinskih servisih, barva, sendviči, burek, pica, prehranska vrednost, cv. Pituralka, diete pri celiakiji, prehrana doma, natrij, kalcij, jod, prehrana v vrtcih, jedilniki v vrtcih, hruške, glutenska enteropatija, mineralna kostna gostota, predšolski otroci, hitra hrana, sadni izdelki, antioksidativni potencial, vitamin E, askorbinska kislina, dehidroaskorbinska kislina, termostabilna PA, PP folija, vitamin D, celodnevni vojaški obroki, Slovenska vojska, senzorična analiza, prehrana starostnikov, starostniki, vakuumsko pakiranje, kardiovaskularni bolniki, prehranska vrednost obrokov, fast food, kardiovaskularne bolezni, telesna aktivnost, dom za starejše občane, prehrana v domu za starejše občane, diete, radič, HACCP, plavalci, jedilniki, mladostniki, brezglutenska živila, gluten, načrtovanje prehrane, nutrigenomska analiza, LPL S447X, analiza jedilnika, genetika, nutrigenomika, energijski procesi, napor, prehranski dnevniki, vprašalnik o pogostosti uživanja živil, primerjava metod, antioksidativna aktivnost, prehrana doječih mater, prehrana nosečnic, vadba, živila, prehranske baze podatkov, plinska kromatografija, telesna maščoba, pacienti, pšenica, fuzarioze, Triticum aestivum L., Reska, Savinja, Fusarium ssp, plesni, spletno orodje OPKP, mikotoksini, zearalenon, deoksinivalenol, bela moka, črna moka, klinična prehrana, dnevni vnos hranilnih snovi, antropometrija, bolniška prehrana, model zdravega prehranjevanja, energijska gostota, podnebni vplivi, pridelovalni postopki, gnojenje z dušikom, slovenski mladostniki, kreatinin, skladiščenje urina, prehrana na delovnem mestu, celodnevna prehrana, ogljikovi hidrati s prehransko vlaknino, nadzor nad živili, procesna kontrola, ocena prehranskega stanja, prehranska obravnava, bolezni ledvic, dializni bolniki, dietna prehrana, končna ledvična odpoved, prehransko profiliranje, bolnišnična kuhinja, alergeni, temperatura, čas, osnovnošolci, kritične kontrolne točke, distribucija jedi, Pediatrična klinika v Ljubljani, nabava živil, skladiščenje živil, priprava jedi, prehransko znanje, holesterol, metoda štetja, inzulin, metoda izračunavanja, ločevalna dieta, polifenoli, diabetes mellitus, sladkorna bolezen, temperatura skladiščenja, čas skladiščenja, ABTS, prehrana diabetikov, skupne fenolne spojine, določanje polifenolov v urinu, jajca, uživanje jajc, hranilna vrednost jajc, obogatena jajca, promocija zdravja pri delu, brezglutenska prehrana, Folin-Ciocalteu, ekstrakcija na trdni fazi, zelenjava, kemijska sestavina, prehranjevalne navade