Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Tom Turk

Vseh ključnih besed je 114, ki se skupaj pojavijo 128 krat.
12 ključnih besed (10.53 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 26 krat (20.31 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
3x11.54%sekundarni metaboliti, hemolizin
2x7.69%pedicelariji, TolAIII, Parborlasia corrugatus, morski ježki, Sphaerechinus granularis, morska vetrnica, antarktične morske spužve, spužve, iglokožci, Escherichia coli
1xakridon, akridin, farmakokinetika, ostanki zdravil, kristalografija, klofibrinska kislina, indolon, ketoprofen, naproksen, cAMP, karbamazepin, Danio rerio, strupenost, zarodki, bakterije, Salmonella typhimurium, diklofenak, ekologija, Pseudomonas putida, vodni ekstrakti, biološko aktivne snovi, biološki testi, zdravila, mitohondrijske membrane, alkilpiridinijevi polimeri, poli-APS, modelne membrane, biološke membrane, eritrociti, kationski detergenti, diferenčna dinamična kalorimetrija, CMC, kritična micelarna koncentracija, kalcein, DSC, sinaptosomi, površinska plazmonska resonanca, acetilacija, nanodelci, mitohondriji, Porcellio scaber, rak enakonožec, titanov dioksid, TiO2, kalijev kanalček, toksin, mitohondrijski membranski potencial, rodamin 123, ibuprofen, mikobakterije, antimicrobials, secondary metabolites, recombinant proteins, heterologous expression, biološka aktivnost, parborlysin, amphipatic toxins, morske spužve, izvlečki morskih spužev, biological activity, inclusion bodies, nickel affinity chromatography, inkluzijska telesca, nikelj-afinitetna kromatografija, proteini tvorci por (PFP), domena MACPF, liposomi, CDC, MACFP, listeriolizin O (LLO), heterologna ekspresija, amfipatični toksini, parborlizin, protimikrobne snovi, rekombinantni proteini, naravni produkti, citotoksična aktivnost, izolacija proteinov, univerzalni stresni proteini, proteomika, metridiolizin, Metridium senile, USP, Msmeg_4207, biokemijska karakterizacija, tuberkuloza, Mycobacterium smegmatis, MAC, Pandaros acanthifolium, hemolitična aktivnost, MTS-test, Porifera, celična linija CaCo-2, celična linija V-79-379A, celične linije, etanolni izvlečki, bioaktivne spojine, pandarozidi, akantifolizini, antibiotiki, protibakterijska učinkovitost, karakterizacija proteinov