Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Bojan Doljak

Vseh ključnih besed je 46, ki se skupaj pojavijo 51 krat.
4 ključnih besed (8.7 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 9 krat (17.65 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
3x33.33%katepsin X
2x22.22%cistatin C, Alzheimerjeva bolezen, amiloid beta
1xbutilhidroksianizol, inhibitorji katepsina X, bolezni, rak, profilin 1, citokini, ß2-integrin, rekombinantna cepiva, tumorska nekroza alfa, substrati katepsina X, cepljenje, cisteinski katepsini, celice PC3 raka, pretočna citometrija, test ELISA, proteaze, učinkovitost, klinične raziskave, tumorska nekroza, zdravljenje, antigeni, celična linija PC12, celice PC-12, rak prostate, aptameri, click-SELEX, endocitoza, izolacija endosomov, endosomski toll-u podobni receptor, DNA elektroforeza, magnetni nanodelci, optimizacija protokola, prenos western, biološka zdravila, endosomi, katepsini, analitska metoda visoke zmogljivosti, encimska deglikolizacija, prostata, N-glikolizacija, klasična metoda, demenca