Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Lea Milevoj

Vseh ključnih besed je 79, ki se skupaj pojavijo 98 krat.
14 ključnih besed (17.72 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 33 krat (33.67 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
4x12.12%Ljubljana
3x9.09%divji kostanj, kostanjev listni zavrtač, varstvo rastlin
2x6.06%živali, rastlinski škodljivci, fitopatologija, Cameraria ohridella, feromonske vabe, klasifikacija živali, svetlobne vabe, metulji, Lepidoptera, nočni metulji
1xTrška gora, biotični ukrepi, vinska trta, entomofavna, fumigacija, skladiščna higiena, poljščine, zrnata masa, Triticum aestivum, uskladiščeno zrnje, silosi, metode zatiranja, varstvo zrnja, dezinsekcija, Sciaridae, Aesculus hippocastanum, park Tivoli, gojenje, rastni substrati, rastlinjaki, zavarovan prostor, bionomija, Euphorbia pulcherrima, božične zvezde, Diptera, žalovalke, Bradysia difformis, pšenica, okrasne rastline, glivične okužbe, škodljivci, vrtnine, okužbe, okuženost listov, Guignardia aesculi, škodljivci rastlin, pokalice, Agriotes brevis, Agriotes lineatus, listna sušica, naravni sovražniki, Insecta, insekti, krilate žuželke, Biotehniška fakulteta, Rožnik, živalske vrste, Agriotes obscurus, Agriotes sputator, hišni vrtovi, vrtovi, zelenjadarstvo, zelenjavni vrtovi, fitofarmacevtska sredstva, Kranj, pesticidi, ljubiteljsko vrtnarjenje, vrtnarstvo, poljska pokalica, Agriotes ustulatus, motna pokalica, solatna pokalica, strune, talne vabe, skladiščni škodljivci