Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Marina Pintar

Vseh ključnih besed je 207, ki se skupaj pojavijo 306 krat.
40 ključnih besed (19.32 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 139 krat (45.42 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
11x7.91%namakanje
10x7.19%tla
6x4.32%kmetijstvo, kmetijska zemljišča, pedologija
5x3.6%voda v tleh, rastline, voda, osuševalni sistemi, melioracije, osuševanje
4x2.88%melioracijski jarki, namakalni sistemi, botanična sestava
3x2.16%vlažnost tal, lastnosti tal, fizikalne lastnosti, Slovenija, odpadne vode, čistilne naprave
2x1.44%rastni substrati, nitrati, zadrževanje vode, podzemne vode, kmetijska politika, Bled, golf igrišča, SWAP, komasacije, hidrofobnost, zaraščanje, raba tal, vodotoki, organska snov, travniki, raba kmetijskih zemljišč, gnojenje, onesnaženje podtalnice, meritve, grbinasti travniki
1xgradnja cest, jarki, Lukovica, združevanje zemljišč, ureditev, avtoceste, sestava, osuševanje zemljišč, komasacijsko območje, hidrotehnika, zemljiška politika, raba zemljišč, ekoremediacije, kmetijske dejavnosti, analize vode, simulacijski modeli, čiščenje voda, onesnaževanje voda, poznavanje zakonov, ankete, Celjska regija, osuševalni jarki, potrebe po vodi, CropWat, Luka Koper, urbanizacija, demografija, anketa, rastlinske združbe, Mareke, Vipavska dolina, Rovte, Reška dolina, gozdna zemljišča, ekoremediacija, nitratni ion, amonijski ion, Temenica, površinske vode, hidrologija, čas vpijanja vodne kaplice, hidravlična prevodnost tal, gostota tal, pedološke analize tal, vodoodbojnost, rečni ekosistem, volumski delež vode, GLEAMS, potrebe po namakanju, breskve, nektarine, modeliranje, vodna bilanca, merilne naprave, gravimetrična metoda, TDR, FD, agromelioracije, vdolbine, rogoz, Kras, vzorci tal, namakalni parametri, navadni trs, Phragmites australis, rastlinske čistilne naprave, fitoremediacija, zakoni, ponikalnice, podatkovne baze, agrotehnični parametri, Metlika, Zgornja Radovna, Triglavski narodni park, grbine, drenažni sistemi, Gmajnice, NAMIZ, CROPWAT, Podturnščica, Škofja Loka, voda za namakanje, Pelargonium zonale L., poplavne mize, zelenice, čistine, pelargonije, okrasne rastline, krivulja vodno-zadrževalnih lastnosti, zaboji s peskom, kontejnerska kapaciteta, Vogršček, zalivanje, vodna kapaciteta tal, vodni zadrževalniki, struktura tal, organska gnojila, vodno zadrževalne lastnosti tal, optimizacija rabe, sušna mesta, zastajanje vode, optimizacija upravljanja, šota, kemijske lastnosti, numerical modelling, irrigation systems, soil, evapotranspiration, drip irrigation, Savinjska dolina, skeletna tla, urejanje zemljišč, tenzijski infiltrometer, soil water, hop, obalno-kraško področje, Pomurje, zeolitni delci, katastrske parcele, gozd, sweet corn, irrigation strategies, prostorska analiza, gnoj, kompost, glive, učinkovitost delovanja, drenaža, spiranje nitratov, čas vpijanja vodne kapljice, WDPT, Goriška brda, zgodovinski pregled, vodoodbojnost tal, padavine, talna voda, komunalne čistilne naprave, prečiščena voda, uporaba, varstvo okolja, industrijske čistilne naprave, pridelek, učinkovitost, hidravlična prevodnost, solatnice, zgodovinski zemljevidi, kategorije, Reka, Dragonja, Goriška Brda, vodozbirna območja, biološka raznovrstnost, travna ruša, točka venenja, vegetacija, analiza delovanja, ekosistemi, modeli, fosfor, okolje, obdelovalna zemljišča, dušik, rečni sedimenti, SWAT, podnebje, erozija, predpisi