Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Franc Pohleven

Vseh ključnih besed je 107, ki se skupaj pojavijo 150 krat.
21 ključnih besed (19.63 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 64 krat (42.67 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
10x15.63%les
6x9.38%glive
5x7.81%zaščita lesa
4x6.25%lesne glive, modifikacija lesa
3x4.69%glive modrivke, termična modifikacija, dimenzijska stabilnost
2x3.13%vakuum, ogljena kroglica, pisana ploskocevka, termična modifikacija lesa, biocidi, bela trohnoba, modifikacija, lindan, Meldur-DMES, bela hišna goba, navadna tramovka, glive bele trohnobe, odpornost
1xPoria placenta[mh22], Antrodia [mh18] vaillantii, Coniophora, Poria monticola, Trametes versicolor, vodno steklo, EPR spektroskopija, fungicidna odpornost, silicij, organski biocidi, bioremediacija, test ENV 807, dušik, argon, dušenje, glive razkrojevalke lesa, Antrodia, Trametes, lesene umetnine, La France bolezen, glive razkrojevalke, termična analiza, infrardeča spektroskopija, fungicidne lastnosti, izpiranje, gobe, virusne bolezni, Agaricus bisporus, ELISA, virusi, bolezni rastlin, bakrovi zaščitni pripravki, izpiranje bakra, Hevea brasiliensis, kavčukovec, Cocos nucifera, kokos, MV1, bakrov(II) sulfat, koncentracija pripravkov, bakrovi pripravki, mini blok test, naravna odpornost, poliklorirani bifenili, derivat imidazola (DMDHEU), stabilizacija lesa, ogljikov cikel, izdelki, kletna goba, kuhinjsko pohištvo, mikroremediacija, razgradnja, pesticidi, raba lesa, rastni substrati, gnoj, glina, impregnacija, hišni kozliček, piščančji gnoj, rastline, miceliji, lignoceluloza, hitro rastoče rastline, gojišča, metoda ekstrakcije, lignin peroksidaza, mangan peroksidaza, lakaza, natrijev pentaklorofenolat, encimska aktivnost, DMES, derivat imediazola (DMDHEU), ASE, WPG, mikoremediacija, gorljivost, razmerje O/C, rdeči bor, biotehnološki postopki, lesne vrste, insekticidne lastnosti, bor, gorenje, WPC, baker