Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Rajko Bernik

Vseh ključnih besed je 390, ki se skupaj pojavijo 643 krat.
92 ključnih besed (23.59 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 345 krat (53.65 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
39x11.3%kmetijski stroji
20x5.8%kmetijska mehanizacija
13x3.77%traktorji
11x3.19%kmetijstvo
10x2.9%Slovenija
9x2.61%škropilnice, diplomske naloge
8x2.32%krompir
7x2.03%poraba goriva
6x1.74%obdelava tal
5x1.45%tla, vzroki, varstvo rastlin, pridelek, obnovljivi viri energije
4x1.16%okopalniki, produktivnost, fitofarmacevtska sredstva, osipalniki, divjad, vplivi, Juglans regia, storilnost
3x0.87%fizikalne lastnosti, Solanum tuberosum, fizika tal, kmetije, nesreče, ankete, pregledi, kosilnice, sajenje, orehi, ozimna pšenica, koruza, vozna hitrost, žetveniki, hlevi, tehnično stanje, gomolji, sušenje
2x0.58%kombajni, pršilniki, zeleni gomolji, zakonodaja, odjemalniki silaže, analiza delovanja, pleveli, vrtavkasta brana, spravilo lesa, tehnične lastnosti, vinska trta, žetev, silaža, morfološke lastnosti, bioplin, prostoživeče živali, poškodbe, kmetijsko strojništvo, sušilnice, krma, obračalni plugi, izgube pridelka, luščenje, oreh, električna energija, sončne elektrarne, sončna energija, košnja, Solanum tuberosum L., lesni sekanci, divji prašič, vrtilna frekvenca, greben, lesna biomasa, plugi, škoda, drobilniki, alternativni viri energije, koruzna silaža, poljedelstvo, krave molznice, molzišče, govedoreja, vinogradništvo, govedo, poljščine, energija vetra, veter, travna silaža, vetrnice, vinogradi
1xTriticum aestivum, Zasavje, pesticidi, elektrika, parcele, valjaste bale, zemljišča, mehanika tal, globina saditve, baliranje, balirke, pokritost gomoljev z zemljo, globina sajenja, škropilne šobe, strehe, Sveti Tomaž, medvrstna razdalja, setev, organski odpadki, gospodinjski odpadki, bioplinarne, bioplinske naprave, bioplinski reaktorji, biokompost, trženje, prodaja, anaerobna izgradnja, produktivnost dela, konvencionalna obdelava, sistemi molže, načini molže, molža, molzne naprave, oprema za molžo, vrtavkaste brane, predsetveniki, kmetija Cankar, lastnosti kupcev, Program razvoja podeželja 2007-2013, Guyot, kraški latnik, gojitvene oblike, sorte, obdelava vinogradov, plenilci, kmetijske tehnologije, mala divjad, Refošk, sejalnice, molznice, krave, magistske naloge, telice, uhlevitev, točnost, hitrost, grebeni, številčnost živali, spravilo pridelka, obnovljivi viri, energija, plugi krajniki, priključki, mlini na veter, vetrni generator, vrtnarski traktorji, vrtnarstvo, električni generatorji, naprave za kemično varstvo rastlin, leska, sadilniki, alternativna goriva, trenja, načini sajenja, sadne rastline, kmetijski stroji za varstvo rastlin, sadike, lupina, Savinjska regija, travniki, krmilne prikolice, stroški, vršičkarji, strojno vršičkanje, preizkušanje, silosi, ročni odvzem, strojni odvzem, testiranje, vršičkanje, redni pregledi, pedologija, priprava, nagnjeni tereni, talni agregati, dovoljenja, okopavanje, prašenje in škropljenje, zbitost tal, emisije izpušnih plinov, oljna ogrščica, krmni grah, pšenica, ječmen, čistilne naprave, tehnične napake, škropilne naprave, Litija, vrste, uporaba, mehansko zatiranje plevelov, plodovi, ozimni ječmen, pridelava, položaj gomoljev, izgube, strojno drobljenje, zatiranje plevelov, drobljenje, lupinasto sadje, Šmartno pri Litiji, odpadni les, infrardeči senzorji, delovne nesreče, prometne nesreče, kombajni za koruzo, samohodni kombajni, biodizel, silokombajni, enoredni kombajni, poljedelski odpadki, žetveni ostanki, sušilnice lesa, mlečno govedo, naravno sušenje, sadjarstvo, oranje, koruznica, hlevski gnoj, delovna hitrost, oblika grebenov, fungicidi, sejanci, luščilni stroji, mehanizacija, suhi, sveži, prisilno sušeni, naravno sušeni, počeni, magistrske naloge, varovanje živali, žetvenik, prekrivka, sadilnik, spravilo rži, sušenje orehov, samonakladalne prikolice, silažne prikolice, idejni načrti, sortni, kakovost, gibanje živali, spremljanje gibanja, separacijska vrata, družinske kmetije, plug, plough, agricultural engineering, osnovna obdelava, molzna tehnika, avtomatska molža, sonaravno kmetijstvo, gozd, konjska vprega, spravilo s konji, spravilo s traktorji, lastnosti tal, menjalnik, dopolnilna obdelava tal, ročno sajenje, naprave za odvzemanje silaže, kmetijska tehnika, ekonomičnost, travna slaža, lupine, prečni prenos, slama, matematični modeli, razporeditev, prehrana živali, živinoreja, traktorski priključek, hidravlični cepilnik, transportni trak, konstrukcijsko snovanje stroja, obdelava tal/vrtavkasta brana/poraba goriva/fizikalno-mehanske lastnosti tal/koruza, živinorejske kmetije, merila odločitve, nakup, obnovljiv vir energije, energent, krmljenje, gradbeni materiali, mlekarna, zračenje, svetloba, načini krmljenja, silažna krma, prenovitev, Program razvoja podeželja, analiza trga, Polhograjski Dolomiti, kotli na slamo, peleti iz slame, biomasa, kurilnost, prodaja traktorjev, manjvreden les, base tratment, fuel consumption, rotacijske kosilnice, klasi, nanašanje, bencinske kosilnice, poljski poskusi, vodna energija, male hidroelektrarne, trate, šobe, cepljenje drv, Helianthus annuus, sončnice, ožigalniki, zatiranje plevela, mehansko zatiranje plevela, škropljenje, kemično zatiranje plevela, termično zatiranje plevela, dodatna dejavnost, škodljivci, fasada, toplotne izgube, obnova, sekalniki, premer vstopnega lesa, predsetvenik, brane, moč motorja, kmečke hiše, meritve, Sus scrofa, Gorenjska, travinje, kmetijski trosilniki, mineralna gnojila, raztros, porazdelitev, kosilni del, mlatilni del, poljski zajec, odvračala, mehanska zaščita, Lepus europaeus, gibanje, Sorško polje, škodljivci rastlin, agroekosistemi, elektroograje, zaščita rastlin, vetrne elektrarne, pašne planine, tehnologije sušenja, alpski svet, vetrni generatorji, preprečevanje škod, navadni jelen, srnjad, gozdarstvo, sončne celice, pomije, konjski gnoj, konji, žetve, žita, tangencialna mlačev, aksialna mlačev, žetveno ustje, lastnosti traktorjev, nagib površin, delovanje, izkoristek, fotovoltaika, gorske kmetije, učinkovitost, strme površine, gorski traktorji, talni delci