Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Rajko Bernik

Vseh ključnih besed je 385, ki se skupaj pojavijo 637 krat.
91 ključnih besed (23.64 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 343 krat (53.85 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
39x11.37%kmetijski stroji
20x5.83%kmetijska mehanizacija
13x3.79%traktorji
11x3.21%kmetijstvo
10x2.92%Slovenija
9x2.62%škropilnice, diplomske naloge
8x2.33%krompir
7x2.04%poraba goriva
6x1.75%obdelava tal
5x1.46%pridelek, vzroki, tla, varstvo rastlin, obnovljivi viri energije
4x1.17%produktivnost, osipalniki, vplivi, fitofarmacevtska sredstva, divjad, storilnost, okopalniki, Juglans regia
3x0.87%hlevi, kmetije, nesreče, pregledi, sajenje, Solanum tuberosum, koruza, orehi, kosilnice, fizika tal, žetveniki, vozna hitrost, ozimna pšenica, tehnično stanje, fizikalne lastnosti, ankete, gomolji, sušenje
2x0.58%vrtavkasta brana, vetrnice, krma, vinogradništvo, prostoživeče živali, pršilniki, sušilnice, silaža, oreh, energija vetra, veter, žetev, izgube pridelka, poškodbe, vinogradi, kombajni, zakonodaja, drobilniki, vrtilna frekvenca, košnja, kmetijsko strojništvo, obračalni plugi, tehnične lastnosti, poljščine, travna silaža, luščenje, vinska trta, koruzna silaža, zeleni gomolji, električna energija, govedo, krave molznice, sončna energija, govedoreja, greben, lesna biomasa, sončne elektrarne, lesni sekanci, pleveli, morfološke lastnosti, škoda, molzišče, odjemalniki silaže, plugi, alternativni viri energije, analiza delovanja, Solanum tuberosum L., bioplin, poljedelstvo, divji prašič
1xizgube, strehe, elektrika, ozimni ječmen, globina sajenja, pokritost gomoljev z zemljo, strojno drobljenje, pridelava, globina saditve, mehanika tal, zemljišča, valjaste bale, grebeni, oblika grebenov, balirke, baliranje, parcele, položaj gomoljev, Sveti Tomaž, Guyot, prodaja, anaerobna izgradnja, biokompost, bioplinski reaktorji, trženje, lastnosti kupcev, molznice, krave, Program razvoja podeželja 2007-2013, organski odpadki, gospodinjski odpadki, predsetveniki, kmetija Cankar, oprema za molžo, vrtavkaste brane, konvencionalna obdelava, bioplinarne, bioplinske naprave, produktivnost dela, telice, uhlevitev, številčnost živali, plenilci, kmetijske tehnologije, škropilne šobe, Triticum aestivum, živinorejske kmetije, Zasavje, pesticidi, mala divjad, obdelava vinogradov, točnost, hitrost, setev, sejalnice, Refošk, lupinasto sadje, kraški latnik, gojitvene oblike, merila odločitve, Šmartno pri Litiji, priprava, nagnjeni tereni, travniki, pedologija, talni agregati, redni pregledi, okopavanje, zbitost tal, Savinjska regija, vrtnarski traktorji, energija, plugi krajniki, priključki, obnovljivi viri, mlini na veter, vrtnarstvo, električni generatorji, vetrni generator, vršičkanje, strojno vršičkanje, trenja, lupina, leska, sadjarstvo, plodovi, magistske naloge, sorte, medvrstna razdalja, dovoljenja, prašenje in škropljenje, krmilne prikolice, stroški, vršičkarji, silosi, ročni odvzem, preizkušanje, testiranje, strojni odvzem, naprave za kemično varstvo rastlin, kmetijski stroji za varstvo rastlin, Litija, vrste, uporaba, molzne naprave, odpadni les, oranje, sušilnice lesa, naravno sušenje, škropilne naprave, tehnične napake, čistilne naprave, mehansko zatiranje plevelov, zatiranje plevelov, ječmen, pšenica, nakup, spravilo pridelka, krmni grah, delovna hitrost, hlevski gnoj, emisije izpušnih plinov, oljna ogrščica, biodizel, alternativna goriva, sadilniki, sadike, sadne rastline, načini sajenja, silokombajni, enoredni kombajni, poljedelski odpadki, žetveni ostanki, koruznica, prometne nesreče, delovne nesreče, samohodni kombajni, kombajni za koruzo, infrardeči senzorji, drobljenje, Gorenjska, dopolnilna obdelava tal, spravilo s traktorji, spravilo s konji, menjalnik, lastnosti tal, molzna tehnika, avtomatska molža, lupine, sonaravno kmetijstvo, gozd, naravno sušeni, počeni, sveži, prisilno sušeni, sortni, konjska vprega, spravilo lesa, kakovost, separacijska vrata, spremljanje gibanja, alpski svet, vetrne elektrarne, pašne planine, vetrni generatorji, srnjad, zaščita rastlin, preprečevanje škod, navadni jelen, tehnologije sušenja, fuel consumption, plug, družinske kmetije, gibanje živali, osnovna obdelava, agricultural engineering, base tratment, plough, suhi, sejanci, analiza trga, prodaja traktorjev, manjvreden les, Program razvoja podeželja, mlekarna, zračenje, krmljenje, gradbeni materiali, kurilnost, biomasa, kotli na slamo, peleti iz slame, energent, slama, Polhograjski Dolomiti, razporeditev, matematični modeli, svetloba, prenovitev, silažne prikolice, idejni načrti, sušenje orehov, samonakladalne prikolice, varovanje živali, luščilni stroji, mehanizacija, magistrske naloge, spravilo rži, žetvenik, naprave za odvzemanje silaže, načini krmljenja, silažna krma, ročno sajenje, sadilnik, prečni prenos, prekrivka, elektroograje, mehanska zaščita, male hidroelektrarne, živinoreja, prehrana živali, vodna energija, dodatna dejavnost, obnovljiv vir energije, travinje, škodljivci, trate, poljski poskusi, obdelava tal/vrtavkasta brana/poraba goriva/fizikalno-mehanske lastnosti tal/koruza, nanašanje, šobe, klasi, ekonomičnost, bencinske kosilnice, rotacijske kosilnice, travna slaža, Sus scrofa, kmetijski trosilniki, brane, moč motorja, premer vstopnega lesa, predsetvenik, talni delci, načini molže, molža, mlečno govedo, sekalniki, fasada, raztros, porazdelitev, mineralna gnojila, meritve, kmečke hiše, toplotne izgube, obnova, fungicidi, škropljenje, delovanje, izkoristek, fotovoltaika, gorske kmetije, učinkovitost, nagib površin, strme površine, gorski traktorji, sončne celice, gozdarstvo, Lepus europaeus, poljski zajec, odvračala, gibanje, agroekosistemi, Sorško polje, škodljivci rastlin, lastnosti traktorjev, konji, sončnice, ožigalniki, kosilni del, Helianthus annuus, zatiranje plevela, kemično zatiranje plevela, termično zatiranje plevela, mehansko zatiranje plevela, mlatilni del, tangencialna mlačev, kmetijska tehnika, pomije, konjski gnoj, žetve, žita, aksialna mlačev, žetveno ustje, sistemi molže