Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Jernej Zupančič

Vseh ključnih besed je 339, ki se skupaj pojavijo 1128 krat.
106 ključnih besed (31.27 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 895 krat (79.34 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
121x13.52%geografske diplome
91x10.17%diplomska dela
86x9.61%politična geografija
51x5.7%Slovenija
45x5.03%družbena geografija
39x4.36%demogeografija
26x2.91%narodne manjšine, migracije, regionalna geografija
24x2.68%zaključne seminarske naloge
19x2.12%narodna sestava
13x1.45%Slovenci
12x1.34%Evropa
10x1.12%krizna žarišča, Hrvaška
9x1.01%izseljenci
8x0.89%sestava prebivalstva, državne meje, Azija
7x0.78%mednarodne migracije, magistrska dela, Italija, Avstrija
6x0.67%Makedonija, ekonomska geografija, bolonjska magistrska dela, narodna identiteta
5x0.56%Romi, krizna območja, regionalni razvoj, Slovenci v Italiji, zgodovina
4x0.45%obmejne regije, slovensko-italijanska meja, geografija religije, islam, verska sestava, Evropska unija, Kurdi, slovensko-hrvaška meja, šolstvo, turistična geografija, Bela krajina, Afrika
3x0.34%zdomci, geografija naselij, Izrael, Bosna in Hercegovina, varstvo okolja, priseljenci, narodno mešana območja, dvojezično šolstvo, Nemčija, geopolitika, Avstrijska Koroška, Celje, geografija, Indija
2x0.22%Ukrajina, Afganistan, Furlanija-Julijska krajina, Irak, vasi, Mehika, Vrhnika, Kitajska, mestne četrti, etnični konflikti, Iran, Goriška, Španija, mesta, Dolenjska, Švica, Srbi, political geography, vojna, čezmejno sodelovanje, naravni viri, Palestina, Avstralija, mednarodni odnosi, Jugoslavija, konflikt, Rusija, slovenski izseljenci, energetski viri, državljanska vojna, krizno območje, morfologija mest, meja, Postojna, Kavkaz, Prekmurje, Kosovo, volitve, Singalci, Tamilci, suburbanizacija, obmejna območja, Šrilanka, industrializacija, prometna geografija, Pomurje, kolonializem, religija
1xPakistan, dvojezičnost, sociolingvistika, osamosvojitev, slovenščina, diplomske naloge, Zamejski Slovenci, priseljevanje, Sežana, diplomsko delo, Katalonija, Kašmir, Nova Zelandija, koroški Slovenci, jezikovna identiteta, manjšinsko šolstvo, glasba, nacionalna identiteta, zemeljski plin, Falklandski otoki, Kaspijsko območje, popularna glasba, Ruanda, Hutuji, Tutsiji, Afričani, plinovodi, Britanska čezmorska ozemlja, Goražde, Bošnjaki, Madžari, Metlika, Rusi, Latvija, Slovenske gorice, schengenski režim, Atlantski ocean, Makedonci, avstrijska Koroška, Sudan, Beneška Slovenija, religije, geografska metodologija, Nadiške doline, revščina, Furlani, Amsterdam, Nizozemska, jezikovna sestava, Madžarska, Kozjansko, Laško, splošne knjižnice, Voglajnsko, pomorsko pravo, Jadransko morje, morja, Postojnska jama, vojaška geografija, Judje, Severno morje, onesnaževanje morja, judovska diaspora, ribolov, Posotelje, Islandija, Notranjska, sociologija, geografska teorija, Ciper, Posavje, identiteta, globalizacija, teritorialni simboli, teritorialne identitete, bibliobusi, knjižnice, socialne pravice, register stalnih prebivalcev, obnova mest, državljanske pravice, jugovzhodna Azija, Belgija, Darfur, Kočevarji, Kočevska, Zahodna Afrika, Stockholm, Švedska, Kninska krajina, Zagreb, Nemci, Južna Tirolska, države, večetnične države, begunci, vodni viri, Zahodni breg, Koprsko Primorje, Melbourne, Jugovzhodna Evropa, avstralski Slovenci, Francija, Libanon, manjšinski mediji, mediji, upravna razdelitev, Severna Evropa, Finska, Samiji, Finci, vrtci, bolonjske diplome, genocid, mednarodna skupnost, zemljiško-posestne razmere, razpad Jugoslavije, ZN, Slovaška, Palestinska območja, Stalin, terorizem, Tamilski tigri, geografija obmejnosti, Jelšane, Sovjetska zveza, velika lakota, Vrtojba, pokrajine, Slovenia, Serbs, geopolitics, national identity, Balkans, Bosnia and Herzegovina, national minorities, population geography, Pleterje, Stična, NATO, Lokve pri Črnomlju, Jugozahodna Azija, postkolonializem, manjšinska integracija, Brexit, voda, Gorski Karabah, etnični konflikt, begunska kriza, ilegalne migracije, EU, diaspora, kmetijstvo, preobrazba, vzhodna Ukrajina, Donbas, pogajanja, Sirija, verske skupine, Nur-Sultan, prestolnica, selitev, geografski vidiki, geografija manjšin, manjšine, Kazahstan, teritorialni razvoj, krščanstvo, etnične skupine, Poljska, politična meja, oblikovanje meja, Primorska, national borders, Srbija, onomastika, prometna mobilnost, socialna struktura, Ivančna Gorica, družbena kohezija, makedonščina, pravoslavje, doktorske disertacije, naravne nesreče, kriminaliteta, grško-makedonski spor, Grčija, Reka, izseljevanje, šport, Podonavje, Velenje, poselitev, regionalna identiteta, urbanizacija, Ljubljana, Tibet, Tolmin, Berovo, Velika Britanija, Škotska, nacionalizem, podnebne spremembe, klimatogeografija, Turčij, Republika Moldavija, zamrznjen konflikt, Hongkong, Tajvan, paradržava, Tuzla, glasbeniki, history, Slovene-Italian border, paštunvali, talibani, študij, Irska, statistične regije, narodna ideniteta, Baski, Srednja Amerika, Jesenice, Pridnestrska moldavska republika, slumi, narodna manjšina, Sevnica, aktivno prebivalstvo, zaposlitvena sestava, Vojvodina, cerkve, topografske karte, Vzhodni Timor