Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Sabina Jelenc-Krašovec

Vseh ključnih besed je 130, ki se skupaj pojavijo 306 krat.
32 ključnih besed (24.62 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 208 krat (67.97 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
42x20.19%andragogika
39x18.75%diplomska dela
38x18.27%pedagoška metodologija
10x4.81%izobraževanje
8x3.85%vseživljenjsko učenje
6x2.88%starejši odrasli, neformalno izobraževanje
4x1.92%magistrska dela, medgeneracijsko učenje
3x1.44%potrošništvo, potrošniki, izobraževanje odraslih, ciljne skupine, usposabljanje
2x0.96%svetovanje, osnovna šola, izobraževalna biografija, lokalna skupnost, odrasli s posebnimi potrebami, duševne motnje, prostovoljstvo, skupnost, znakovni jezik, izobraževanje staršev, pedagogika, medgeneracijsko sodelovanje, ženske, študija primera, zaposlovanje, gluhi, motnje v duševnem razvoju, tolmači
1xokolje, kaznovanje, zapori, rehabilitacija, socialni kapital, sociolingvistika, socializacija, identiteta, medkulturnost, medkulturne razlike, materni jezik, jezik okolja, diplomsko delo, dvojezičnost, kvalitativno raziskovanje, vmesni jezik, skupnostno izobraževanje, otroci s posebnimi težavami, osebe s posebnimi potrebami, slabovidnost, slovenski jezik, gluhota, psihoedukacija, motnje hranjenja, psihosocialna rehabilitacija, slepi, izobraževanje učiteljev, stres, srednje šole, učitelji, slabovidni, naglušni, visokošolsko izobraževanje, poklicno izobraževanje, strokovno izobraževanje, Evropska unija, odrasli, socioterapija, tiskarstvo, medgeneracijsko izobraževanje, starost, domovi za starejše, vseživljenjsko izobraževanje, mlajši odrasli, andragoško svetovanje, prostočasne dejavnosti, transformativno učenje, odgovornost, skupnosti prakse, ozaveščanje, družba, komunikacija, priložnostno učenje, mladina, sodelovanje, medgeneracijsko sedelovanje, multipla skleroza, projektno delo, delovni terapevti, delovna terapija, znanost, akademska kariera, Alzheimerjeva bolezen, Spominčica, demenca, mladi, neoliberalizem, ruralna skupnost, društva, starši, tranzicijsko učenje, vrtci, izobraževalni programi, situacijsko učenje, biografsko učenje, društva upokojencev, prehrana, bolniki, sodelovalno učenje, socialno andragoški program, zdravljenje, odvisnost, zasvojenost, alkoholizem, zdravstena vzgoja, socialna omrežja, diskriminacija, invalidska društva, brezposelnost, trg dela, Rdeči križ Slovenije, otroci s posebnimi potrebami, avtizem, moški, muzejska pedagogika, lokalno okolje, spremljevalci, pedagoška sociologija