Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Jaro Berce

Vseh ključnih besed je 136, ki se skupaj pojavijo 154 krat.
10 ključnih besed (7.35 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 28 krat (18.18 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
9x32.14%Diplomska dela
3x10.71%računalništvo v oblaku
2x7.14%Google, spletno nakupovanje, nadgrajena resničnost, učni pripomočki, igrifikacija, motivacija, e-poslovanje, spletne igre
1xtehnologija podatkovnega oblaka, mobilne aplikacije, ekonomske prednosti, pametni mobilni telefoni, virtualni računalniški sistem, elektronske igre, spletni aktivizem, virtualnost, varnost, spletna trgovina, slovenska podjetja, spletno bančništvo, izobraževalne ustanove, prikazno omrežje, e-trgovanje, paradoks izbire, Računalništvo, Okolje, elektronski bralniki, e-bralniki, e-demokracija, hevristična evalvacija, sladkorna bolezen, poslovni model, e-ink zaslon, mobilna aplikacija, prednosti, platforma kot storitev, projektne pisarne, projektna metodologija, vodja, projektna organizacija, interaktivno okolje, navodila, elektronsko učenje, team, tim, informacijska zasebnost, E-uprava, kriptologija, šifriranje, filozofije vodenja, informacijska varnost, klicni center, spletna samopomoč, web 2.0, tehnologija web 2.0, e-igre, psihološki vidik, Trajnostni razvoj, infrastruktura kot storitev, poslovanje podjetja, orodje web 2.0, virtualna lastnina, spletno tržišče, elektronsko trgovanje, Twitter, virtualna demokracija, Facebook, programska oprema kot storitev, kadrovska funkcija, umetna inteligenca, avtonomna vozila, samodejna vožnja, nova mobilnost, stališča, Peer-to-Peer, souporaba vozil, stopnja avtonomnosti, procesni modeli, Trženje, zadovoljstvo strank, Navidezna resničnost, Turizem, turistična industrija, virtualna resničnost, blockchain tehnologija, električna energija, trajnost, inovativnost, Poslovni model, SWOT-analiza, vključenost, visoko šolstvo, konkurenčnost., električni avtomobili, obnovljivi viri energije, decentralizacija, SunContract, inovativna tehnologija, trg električne mobilnosti, polnilna infrastruktura, uspešnost poslovanja, Upravljanje odnosov s strankami, mikropodjetja, Elektronsko poslovanje, Nove tehnologije, e-trgovina, Zloraba podatkov, Internetno bančništvo, Varnostni sistemi, Podjetja, napoved povpraševanja, Kadrovske službe, Družbena odgovornost podjetja, človeški viri, Poslovno načrtovanje, Statistične metode, Povpraševanje, Primerjalna analiza, Volitve, elektronski sistemi za upravljanje podatkov, moduli, dokumentni sistemi, Magistrske naloge, Računalništvo v oblaku, Zadovoljstvo potrošnikov, dokumenti, Slovenske občine, Internet, Elektronska demokracija, Spletno oglaševanje, AdWord, Elektronski dokumenti, ključne besede, Informacijski sistemi