Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Dominik Vodnik

Vseh ključnih besed je 105, ki se skupaj pojavijo 156 krat.
26 ključnih besed (24.76 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 77 krat (49.36 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
9x11.69%fotosinteza
6x7.79%ogljikov dioksid
5x6.49%fiziologija rastlin
4x5.19%tla
3x3.9%CO2, vodni potencial, kroženje ogljika, vinska trta, vodna bilanca, voda v tleh, koruza, pedologija, namakanje
2x2.6%Vitis vinifera, tok ogljikoveka dioksida, Quercus pubescens, naravni izviri ogljikovega dioksida, zrak v tleh, vinogradništvo, puhasti hrast, suša, arbuskularno mikorizne glive, glomalin, kras, cepljenke, Rebula
1xvzpostavitev mikorize, arbuskularna mikoriza, svetlobni stres, strigolaktoni, ekologija rastlin, škodljivi učinki, odziv rastlin, svetloba, stranski poganjki, sončevo sevanje, razrast stranskih poganjkov, rastline, biosinteza, pšenica, tok ogljikovega dioksida v tleh, mikorizne glive, glikoproteini, Vitis vinifera L., Stavešinci, podlage, naravni izviri oglijkovega dioksida, mikoriza, Zea mays, podnebne spremembe, pridelek, navadna kostreba, povečana koncentracija ogljikovega dioksida, zaplinjevanje tal, Echinochloa crus-galli, rast, vrednosti ogljika, koncentracija, kmetijske rastline, ogljikov dioksid v tleh, tatarska ajda, ekološka pridelava, abiotski dejavniki, klimatski pogoji, požari, prevodnost listnih rež, transpiracija, pripravki za krepitev rastlin, fungicidi, hitrost transporta elektronov, fotokemična učinkovitost, bilanca ogljika, ekosistemi, indeks listne površine, Sorghum bicolor, sirek, Olea europaea, primarna produkcija, spremljanje rasti, kraški travniki, travinje, travišča, travniki, pašniki, selen, Fagopyrum esculentum (L.) Gaertn., oljka, ajda, rastlinski stres, poljski poskusi, navadni ruj, zaraščanje, kraški pašniki, zaraščajoče površine, merilnik ksilemskega toka, zelena biomasa, NDVI, LAI, asimilacijska površina, listna površina, stres, ksilemski tok, lesnate rastline, zbitost tal, Cotinus coggygria