Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Mojca Narat

Vseh ključnih besed je 192, ki se skupaj pojavijo 264 krat.
34 ključnih besed (17.71 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 106 krat (40.15 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
8x7.55%mikoplazme
7x6.6%Mycoplasma synoviae
6x5.66%biotehnologija, imunologija
5x4.72%Mollicutes, monoklonska protitelesa
4x3.77%perutnina, mikrobiologija
3x2.83%nevraminidaza, kokoši, molekularna imunologija, bakterije, kužni sinovitis, encimi, bioprocesi, Mycoplasma, citokini
2x1.89%genetika, imunoglobulini, diplomske naloge, protitelesa, imunoglobulini razreda Y, TLR15, sialidaza, pretočna citometrija, proteini, apoptoza, ptičji paramiksovirus tipa 1, bolezni perutnine, celice CHO, Mycoplasma cynos, imunogeni proteini, nevraminidazna aktivnost, Mycoplasma canis
1xhrustanec, infekciozni sinovitis, bolezni živali, Mycoplasma corogypsi, sklepi, rak, proteinske domene, polimerizacija, antiparalelni homodimer, nanostrukture, fuzijski proteini, načrtovani polipeptidi, molecular genetics, določanje citokinov, interlevkini, interferoni, nanodelci, samosestavljive proteinske membrane, kokošje hrustančne celice, hondrociti, sinovialna tekočina, serum, miši, limfociti B, filtracija, rdeča barvila, prodigiozini, citotoksičnost, avtoprotitelesa, Mycoplasma agalactiae, celična kultura HEK, celična kultura MM6, kemokini, Brucella, MD-2, TLR4, LPS, naravna imunost, sepsa, E. coli, Yersinia, receptor FcRn, kokošja monoklonska protitelesa, nekroza, celični cikel, kokošji imunoglobulini razreda Y, receptor FcR, IgY, kožni sinovitis, receptor za Fc del imunoglobulinov, lipopolisaharidi, monoklonska protitelesa proti virusu aviarne influence podtipa H5N1, 16kDa heat shock protein, Ornithobacterium rhinotracheale, nevraminidaze, aktivnost, nukleazna aktivnost, nukleaze, kaspaze, kaspaza-3, kaspazna aktivnost, temperatura, pH, virus aviarne influence podtipa H5N1, hemaglutinin, imunski odziv, mišji imunoglobulini razreda G, aviarna influenca, genetske tehnike, bolezni dihal, jajca, biološke učinkovine, celična smrt, homologno modeliranje, receptor Fc, zaporedna okužba, imunski odzvi, zarodek, encimskoimunski test, filogenija, rak glave in vratu, rak analnega kanala, rak materničnega vratu, fibroblasti, makrofagi, prokloraz, Varroa destructor, Apis mellifera carnica, egerolizin RahU, izražanje imunskih genov, čebele, disertacije, živali, receptorji, podtipske različice HPV-16, človeški papilomavirus, magistrske naloge, ognjič, ekstrakt, kokošji makrofagi HD11, HD11, CEC-32, imunski geni, gensko izražanje, atipična kokošja kuga, oksidativni stres, antioksidant, metil-ß-ciklodekstrin, konkanavalin A, dynasore, inhibitor endocitoza, endocitoza, elektrotransfekcija, elektroporacija, plazmid, Pseudomonas aeruginosa, prenos western, polietilen imin, glutation, toksičnost, bioinformatika, preživetje celic, in vitro, specifična produktivnost, magnetni nanodelci, celice, podatkovne zbirke, ligandi, error-prone PCR, phage display, microbiology, VHH fragments, antibody affinity maturation, diacilirani lipidi, hibridomska tehnologija, immunology, izboljšanje gojišč, DoE, rekombinantna monoklonska protitelesa, receptor FcyRIIIa, antigen, genski inženiring, kinetika vezave, celična linija, ELISA, DIBA, poliakrilamidna gelska elektroforeza, biokemija, Neu5Gc, fenotipske mikromreže, Omnilog, tetrazolijeva barvila, celične linije CHO, rekombinantni proteini, biološka zdravila, Mycoplasma neurolyticum, hibridomna tehnologija, Mycobacterium tuberculosis