Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Martin Klanjšek

Vseh ključnih besed je 25, ki se skupaj pojavijo 25 krat.
0 ključnih besed (0 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 0 krat (0 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
1xKitaev paramagnet, α-RuCl3, nuclear quadrupole resonance, nuclear magnetic resonance, quantum computation, BaCo2(AsO4)2, Majorana fermion, spin excitation gap, anyon, fractionalization, gauge flux, Kitaev model, quantum spin liquid, mreža satovja, frakcionalizacija, model Kitaeva, kvantna spinska tekočina, magnetna frustracija, kristalno polje, $\alpha$-RuCl$_3$, kvadrupolna interakcija, hiperfina sklopitev, jedrska magnetna resonanca, BaCo$_2$(AsO$_4$)$_2$, kvantni magnetizem