Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Marina Dermastia

Vseh ključnih besed je 116, ki se skupaj pojavijo 153 krat.
31 ključnih besed (26.72 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 68 krat (44.44 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
4x5.88%fitoplazme, PCR v realnem času
3x4.41%encimi, koruza
2x2.94%Chelidonium majus L., inhibitor, cisteinska proteinaza, endofit, bolezni vinske trte, lan, stabilnostni testi, Flavescence dorée, kadmij, vodna leča, bolezni rastlin, linusitinski proteini, LIN1, Zea mays, PR-5 proteini, osmotini, zlata trsna rumenica, afinitetna kromatografija, PCR, sekvenciranje, izolacija, invertaza, ugnezdena PCR, identifikacija, vinska trta, rast in razvoj, biokontrola
1xselekcija, Zea mays L., gensko spremenjene rastline, gensko spremenjeni organizmi, homozigotne linije, Arabidopsis thaliana, PCR RFLP, Orienthus ishidea, japonski skržatek, kloniranje, biotehnologija, navadni repnjakovec, in situ hibridizacija, transgene rastline, odpornost proti slanosti, prostornina celic, Clematis vitalba, endoreduplikacija, endopoliploidnost, slikovna citometrija, protiglivno delovanje, modelne lipidne membrane, liposomi, miniature-1, etilenska indukcija, 3-D model, saharozna sintaza, saharoza sintaza, mRNA, apikalni meristem, izolacija proteinov, imunolokalizacija, bakterijsko venenje paradižnika, metabolomika, izražanje genov, Flavescence doree, Bois noir, trsne rumenice, disertacije, fitoplazma AP, ugnezdena reakcija PCR, določanje nukleotidnega zaporedja, izdelava oligonukleotidnih začetnikov, fitoplazma ESFY, fitoplazma PD, Vitis vinifera, molekulske interakcije, raznolikost, fitoplazma BN, haplotip, genotip, metličavost jablan, bolezen trsnih rumenic, počrnelost lesa, vmp l, tuf, RFLP, molekularne tehnike, 16S, 23S rRNA, krompir, rjava gniloba krompirja, paradižnik, poligalakturonaza TAPG4, poligalakturonaza TAPG1, fitoplazma, patogene bakterije, odtis rastline, bolezenska znamenja, test patogenosti, Ralstonia solanacearum, LX RNaza, odpadanje listov, pnp, fitoplazma FD, imp, aceF, secY, diagnostične metode, obstojnost DNA, abscizija, fiziologija rastlin, določanje sladkorjev, pufer ELISA, Vitis sp.