Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Borut Bohanec

Vseh ključnih besed je 117, ki se skupaj pojavijo 141 krat.
15 ključnih besed (12.82 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 39 krat (27.66 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
5x12.82%žlahtnjenje rastlin
4x10.26%čebula
3x7.69%tkivne kulture, oljne buče, adventivna regeneracija, mikropropagacija
2x5.13%pelod, Agrobacterium tumefaciens, zorenje, mikrospore, in vitro metode, in vitro kulture, Allium cepa, buče, Cucurbita pepo L.
1xCucurbita maxima L., regeneracija embrijev, in vitro metoda, protoplasti, križanje, medvrstna križanja, in vitro reševanje embrijev, rastlinska biotehnologija, celična kultura tobaka BY-2, tobak, ß-glukuronidaza, elektronski mikroskopi, mikroskopske analize, zgradba, debelina, molekularna genetika, markerski geni, nedestruktivno histokemično testiranje, destruktivno histokemično testiranje, gus markerski sistem, gensko spremenjene rastline, Sambucus nigra, gojišča, poganjki, Sanvitalia procumbens, previsna sanvitalija, mikrorazmnoževanje, nebinovke, vrtnine, Allium cepa L., pretočna citometrija, fertilnost, amiprofos-metil, dihaploidi, podvajanje, genetika, kultura cvetov, semenska ovojnica, kalitev zrelega peloda, črni bezeg, sporočilni geni, prehodna transformacija, zelje, Brassica oleracea, haploid, ginogeneza, indukcija, hibridi, morfološke lastnosti, viabilnost, X-žarki, oljna buča, štajerska oljna buča, virusi, referenčni geni, podvojevanje genoma, Cucurbita pepo ssp. pepo var. styriaca Greb., fuzarična kislina, in vitro, ploidnost, regeneracija, fuzarijska bolezen, kalitev peloda, indukcija haploidov, cvet, plodnica, somatska organogeneza, rastlinski rastni regulatorji, vrtnice, saharoza, maltoza, Cucurbita pepo subsp. pepo var. styriaca, biotehnologija, žlahtnjenje, glukoza, klični listi, rastlinski izsečki, Olea europaea, Canino, kalitev, izolacija, allium cepa, Istrska belica, ionizirajoče obsevanje, disertacije, dostavni peptidi, transformacije, mikrosatelitski markerji, oranžni krinkar, Mimulus aurantiacus, gus gen, gfp gen, genske transformacije, Bletilla, Phalaenopsis, razmnoževanje rastlin, orhideje, ZsGreen, EGFP, GUS, genska transformacija, semena