Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Žiga Vodovnik

Vseh ključnih besed je 197, ki se skupaj pojavijo 228 krat.
16 ključnih besed (8.12 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 47 krat (20.61 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
10x21.28%Diplomska dela
6x12.77%Magistrske naloge
4x8.51%demokracija
3x6.38%ideologija
2x4.26%Množični mediji, Slovenija, Družbena gibanja, Argentina, Demokracija, univerzalni temeljni dohodek, Louis, nova levica, direktna akcija, liberalizem, aktivizem, Spletna družabna omrežja
1xvojne, Balkan, humanitarni imperializem, politični akterji, hardcore skupnost, ameriško razsvetljenstvo, javna podoba, multinacionalne korporacije, ameriški ekonomski interesi, satirični diskurz, medijska demokracija, hardcore glasba, družbeni aktivizem, komercializacija, kulturni rasizem, politična moč, kapitalizem, UTD, Civilna družba, Kolesarstvo, Politični aktivisti, Politika, Nacionalizem, Ideologija, Nadzor, Družbeni nadzor, Nova revija, Novinarstvo, evrobarometer, osvoboditev, disertacije, vivisekcija, discipliniranje, delo, Javno mnenje, Evropske skupnosti, Zaupanje, socialni dialog, tiranija večine, Slavoj, Žižek, Brazilija, načelo vzajemnosti, republikanska politična teorija, Antonio, Gramsci, kubanska revolucija, politična sociologija, politična ideologija, Althusser, družbeno-politična vprašanja, Adamič, vinski trg, Evropska unija, Mednarodni denarni sklad, Socialistična republika Slovenija, vinski sektor, pridelovalci vina, ameriška družba, amerikanizacija, 20. st., avtoritarna osebnost, predsedniške volitve, ekoterorizem, hektivisti, informacijski boj, novi kontinentalizem, hipijevstvo, participatorna demokracija, borderline subjekt, patološki narcis, bonitetne agencije, ocena tveganj, Ekološka gibanja, družinski zakonik, neenakosti in izkoriščanje, radikalni aktivizem, kolonializem, globoka ekologija, biocentrizem, radikalna ekologija, trgovina s sužnji, medijska pozornost, evrocentralizem, modernost, hardcore, politični protest, diskurz, Mladina, liberalna demokracija, neoliberalizem, kriza, podjetniška država, kapitalistična država, turkizacija, narod, narodnosti, ideologije, Turčija, Čečenija, politična represija, provokacija, mladi, politična participacija, etika vrlin, umetnost, politika, radikalizacija, nasilna mobilizacija, upor., Laibach, nacionalizem, politika kulture, umetna inteligenca, človek, post-resnica, politika post-resnice, politična ekonomija, lastnina, zahodna epistemologija, antropocen, narava, krščanstvo., brexit, resnica, prefiguracija., Politične metafore, družbene protestne pesmi, popularna glasba, vsakdanje življenje, politika estetike, laži in politika., infrapolitika, praxis, Alasdair MacIntyre, teleologija, notranji akterji, zunanji akterji, Državljanska vojna, Avtoritarizem, avtoritarni režim, Privatizacija, vodni viri, moč, Suverenost, Voda, Politične razmere, Sirija, Politična participacija, Genealogija, Volilna pravica, Gibanje za pravice živali, Internet, e-demokracija, Marihuana, Legalizacija, arabska pomlad, Države Evropske unije, Liberalna demokracija, delitvena ekonomija, Znanje, Družbena omrežja, Informacijska tehnologija, ekonomija znanja, Združene države Amerike, racionalnost, razsvetljenstvo., Politični sistemi, Predsedniške volitve, balkanizem, Narodna identiteta, Sebičnost, Politična moč, Desni radikali, Populizem, Neoliberalizem, politični subjekt, Stereotipi, Orientalizem, depolitizacija, Radikalizem