Številke

Tabeli prikazujeta sodelovanje izbrane osebe z drugimi pri zaključnih nalogah v razmerju mentor - komentor. Prva tabela vsebuje seznam oseb, ki so pri zaključnih delih osebe sodelovale kot komentor, medtem ko druga tabela vsebuje seznam oseb, pri katerih izbrana oseba sodeluje kot komentor. Obe tabeli imata v zadnjem stolpcu zapisano število zaključnih del, pri katerih velja omenjeno razmerje.

Oseba: Ilja Gasan Osojnik Črnivec


Oseba kot mentor
MentorKomentorZaklj. del
Ilja Gasan Osojnik ČrnivecNataša Poklar Ulrih1
Polona Jamnik1
Skupaj22Oseba kot komentor
KomentorMentorZaklj. del
Ilja Gasan Osojnik ČrnivecNataša Poklar Ulrih2
Luka Juvančič1
Marko Petrič1
Skupaj34