Številke

Tabeli prikazujeta sodelovanje izbrane osebe z drugimi pri zaključnih nalogah v razmerju mentor - komentor. Prva tabela vsebuje seznam oseb, ki so pri zaključnih delih osebe sodelovale kot komentor, medtem ko druga tabela vsebuje seznam oseb, pri katerih izbrana oseba sodeluje kot komentor. Obe tabeli imata v zadnjem stolpcu zapisano število zaključnih del, pri katerih velja omenjeno razmerje.

Oseba: Andrej Kohont


Oseba kot mentor
MentorKomentorZaklj. del
Andrej KohontSamo Uhan1
Tina Kogovšek1
Alenka Švab1
Miroljub Ignjatović1
Janez Stare1
Skupaj55Oseba kot komentor
KomentorMentorZaklj. del
Andrej KohontIvan Svetlik10
Dana Mesner-Andolšek4
Miroslav Stanojević3
Zinka Kolarič3
Nevenka Černigoj-Sadar2
Vladimir Miheljak1
Miroljub Ignjatović1
Boštjan Udovič1
Maja Garb1
Mirt Komel1
Anton Kramberger1
Alojzija Židan1
Samo Pavlin1
Barbara Rajgelj1
Dejan Jontes1
Aleksandra Kanjuo-Mrčela1
Marjan Svetličič1
Skupaj1734