Številke

Tabeli prikazujeta sodelovanje izbrane osebe z drugimi pri zaključnih nalogah v razmerju mentor - komentor. Prva tabela vsebuje seznam oseb, ki so pri zaključnih delih osebe sodelovale kot komentor, medtem ko druga tabela vsebuje seznam oseb, pri katerih izbrana oseba sodeluje kot komentor. Obe tabeli imata v zadnjem stolpcu zapisano število zaključnih del, pri katerih velja omenjeno razmerje.

Oseba: Matevž Rašković


Oseba kot mentor
MentorKomentorZaklj. del
Matevž RaškovićKatja Zajc Kejžar1
Boštjan Udovič1
Skupaj22Oseba kot komentor
KomentorMentorZaklj. del
Matevž RaškovićLjubica Knežević Cvelbar2
Petra Došenović Bonča1
Boštjan Udovič1
Skupaj34