Številke

Tabeli prikazujeta sodelovanje izbrane osebe z drugimi pri zaključnih nalogah v razmerju mentor - komentor. Prva tabela vsebuje seznam oseb, ki so pri zaključnih delih osebe sodelovale kot komentor, medtem ko druga tabela vsebuje seznam oseb, pri katerih izbrana oseba sodeluje kot komentor. Obe tabeli imata v zadnjem stolpcu zapisano število zaključnih del, pri katerih velja omenjeno razmerje.

Oseba: Boris Jerman


Oseba kot mentor
MentorKomentorZaklj. del
Boris JermanFranci Pušavec1
Skupaj11Oseba kot komentor
KomentorMentorZaklj. del
Boris JermanFranc Majdič2
Marko Nagode1
Skupaj23