Številke

Tabeli prikazujeta sodelovanje izbrane osebe z drugimi pri zaključnih nalogah v razmerju mentor - komentor. Prva tabela vsebuje seznam oseb, ki so pri zaključnih delih osebe sodelovale kot komentor, medtem ko druga tabela vsebuje seznam oseb, pri katerih izbrana oseba sodeluje kot komentor. Obe tabeli imata v zadnjem stolpcu zapisano število zaključnih del, pri katerih velja omenjeno razmerje.

Oseba: Andrej Udovč


Oseba kot mentor
MentorKomentorZaklj. del
Andrej UdovčMarina Pintar1
Anton Perpar1
Majda Černič Istenič1
Skupaj33Oseba kot komentor
KomentorMentorZaklj. del
Andrej UdovčMatej Blenkuš1
Darja Kocjan Ačko1
Darja Matjašec1
Skupaj33