Številke

Tabeli prikazujeta sodelovanje izbrane osebe z drugimi pri zaključnih nalogah v razmerju mentor - komentor. Prva tabela vsebuje seznam oseb, ki so pri zaključnih delih osebe sodelovale kot komentor, medtem ko druga tabela vsebuje seznam oseb, pri katerih izbrana oseba sodeluje kot komentor. Obe tabeli imata v zadnjem stolpcu zapisano število zaključnih del, pri katerih velja omenjeno razmerje.

Oseba: Maša Filipovič Hrast


Oseba kot mentor
MentorKomentorZaklj. del
Maša Filipovič HrastValentina Hlebec2
Andreja Vezovnik2
Maca Jogan1
Samo Pavlin1
Aleksandra Kanjuo-Mrčela1
Marjan Brezovšek1
Skupaj68Oseba kot komentor
KomentorMentorZaklj. del
Maša Filipovič HrastValentina Hlebec2
Miroljub Ignjatović1
Marko Milosavljevič1
Skupaj34